Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Mẹ lên Trời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG MẸ LÊN TRỜI

 

 

Lộc Triều Thần  Phúc Mẹ thật cao cả

Nơi Thiên Cung Thánh Nhạc nổi triều dâng

Thanh thót qúa âm vang nhạc tưng bừng

Mừng Lễ Mẹ lên Trời hồn lẫn xác
 

Âm điệu vang lời ca kinh trổi nhạc

Thiên Thần Chúa vọng tiếng ca reo vui

Ôi kiêu sa nhan Mẹ hiền ngậm ngùi

Mẹ mỉm cười chan hòa lời Chúc tụng
 

Thoảng thơm tho mùi hương phúc Ơn sủng

Nơi Triều Thần hồn ngây ngất cao thiêng

Con miên mang trong thánh ân Mẹ hiền

Phúc say sưa bên Mẹ hưởng Nhan Chúa
 

Con sung sướng hớp kỳ lạ hương tỏa

Bao thi vị Nguồn Thơ ập trào dâng

Hồn con say châu ngọc vờn mây tầng

Các đường gân thớ thịt như run rẩy
 

Con sướng vui bên Mẹ chốn nương cậy

Mẹ nguồn trăng sáng cảnh trí xinh tươi

Con hân hoan ngụp lạnh giữa lưng trời

Ôi lộng lẫy muôn màu sắc rực rở
 

Nơi Triều Thần  bên Mẹ con hớn hở

Lòng thanh thỏa chốn cao thiêng nhiệm mầu

Hồn thơ dâng trong sâu thẳm niệm câu

Tràn khí thiêng nơi Vinh quang Tòa Chúa
 

Ở bên Mẹ trên Thiên cung muôn thủa

Bao ánh quang chói lọi cả Cung Đình

Nơi xuất phát Thiên Thần Chúa báo Tin

Qua Thánh Linh Mẹ thụ thai Con Chúa
 

Vương niệm Mẹ ! hào quang sáng muôn thủa

Con cảm tác Mẹ Mông Triệu Lên Trời

Hồn con say nhan Mẹ đẹp Mẹ ơi

Giữa lưng Trời mây vờn gót ngọc Mẹ
 

                 Cao Trí Dũng