Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Con Người

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Con Người

 
Người ta không thể sống nếu không có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài có vai trò rất quan trọng trong thế giới và trong mỗi con người chúng ta. Ngay cả Chúa Giê-su Ngài cũng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần khi Ngài chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, mà hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và chúng ta có thể nhận ra vai trò hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống qua ba biểu tượng: Lửa, Nước và Khí.
 
 
Trước tiên là Lửa. Lửa mang lại cho chúng ta hơi ấm. Vào mùa đông người ta cần có lửa để sưởi ấm. Nếu trời mùa đông giá buốt mà không có lửa, thì chúng ta sẽ bị chết lạnh. Lửa rất cần thiết trong đời sống con người. Lửa không chỉ mang lại sự sống mà là còn là giá trị tinh thần cho con người. Bằng chứng là sau khi Chúa Giê-su chịu chết, thì các tông đồ sợ hãi không dám ra ngoài, vì sợ người dân Do-thái. Trong lúc hoang mang sợ hãi, thì Chúa Thánh Thần đến để canh tân và biến đổi các ông thành những con người mới. Sách Công vụ Tông Đồ thuật lại, khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bổng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào căn nhà nơi mọi người đang tụ họp. Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tản ra đậu trên từng người. Ai nấy lòng tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói nhiều thứ tiếng lạ khác nhau và trên đầu các ông có hình lưỡi lửa. Đó chính là Chúa Thánh Thần, Ngài đã ban cho các tông đồ ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của niềm vui, và ngọn lửa bình an để các ngài can đảm ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin mừng khắp nơi trên thế giới.
 
 
Kế đến là Nước. Nước mang lại sự sống cho các sinh vật trên trái đất này. Nếu không có nước thì con người và vạn vật không thể sống được. Chúng ta có thể nhịn đói, nhưng không thể nhịn khát được. Cũng vậy trong đời sống thiêng liêng, chúng ta múc lấy nguồn nước ân thiêng từ nơi Chúa Thánh Thần khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Đồng thời, chúng ta cũng được ơn tái sinh từ nguồn nước của Đức Ki-tô. Máu và Nước của Ngài là nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Thánh Phao-lô đã xác quyết rằng: "Chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.". Phép rửa là để thanh tẩy tội lỗi con người, và tái sinh làm con cái Chúa nhờ lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan nói:" Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần."
 
 
Sau cùng là Khí. Mỗi ngày chúng ta sống được là nhờ hít thở không khí, mà Thánh Thần là Thần Khí ban sự sống cho chúng ta. Trong Kinh Thánh đã diễn tả. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, thì Ngài lấy đất nắn thành hình người, rồi Ngài hà hơi vào lỗ mũi và ban cho con người sự sống. Một biểu tượng khác, chúng ta có thể cảm nhận được trong cuộc sống, đó là gió. Con mắt thường chúng ta không nhìn thấy gió, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được gió qua sự rung chuyển của cây, hoặc qua cảm giác mát lạnh của gió.
 
 
Tóm lại, ba biểu tượng: Lửa, Nước và Khí, chúng ta có thể hiểu được vai trò hoạt động của Chúa Thánh Thần là rất quan trọng, và các biểu tượng này đã được khắc họa trong Kinh Thánh từ công cuộc tạo dựng vũ trụ. Sách Giáo lý Công Giáo đã dạy: Chúa Cha là Đấng tạo dựng, Chúa Con là Đấng cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa. Khi hiểu như thế thì chúng ta thấy rằng, Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống, thánh hóa và biến đổi chúng ta trở nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Gioan viết, Giê-su thổi hơi vào các tông đồ bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
 
 
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ngọn lửa Thánh Thần, để chúng con xóa tan bóng tối của hận thù chia rẻ và bất công.
Xin ban cho chúng con nguồn nước Thánh Thần, để chúng con cho những ai đang khát về chân lý và tưới gội với những tâm hồn khô khan.   
 
Và xin cho chúng con Thần Khí, để chúng con mang nguồn sinh khí cho những ai đang thất vọng, họ sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.
 
 
" Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù,
mang Tin Mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi"
 
 
Rev.John Nguyen
St.John's Church
240 Bleecker St, Utica, NY 13501
Tel: 315-724-6150 Cell: 315-734-5209

http://www.congdoanutica.org/