Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 1 Mùa Vọng B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

Tin Mừng thánh Máccô 13,33-37

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy ghi câu Tin Mừng thánh Máccô 13,33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)

a. Cầu nguyện.

b. Tỉnh thức.

c. Tránh xa tội lỗi.

d. Tránh xa biệt phái.

 

02. Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)

a. Các môn đệ.

b. Các đầy tớ.

c. Các tá điền.

d. Các tư tế.

 

03. Chủ nhà có thể đến vào những lúc nào? (Mc 13,35)

a. Nửa đêm.

b. Rạng sáng.

c. Lúc chập tối.

d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, biết anh em đang làm gì? (Mc 13,36)

a. Làm việc.

b. Chè chén say sưa.

c. Ngủ.

d. Tỉnh thức.

 

05. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người… … (Mc 13,37)

a. Phải canh thức.

b. Phải sám hối.

c. Phải tin vào Tin Mừng.

d. Phải cầu nguyện.

 

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Ai sẽ trở về bất thần bắt gặp anh em đang ngủ? (Mc 13,36)

02. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13,35)

 

03. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)

 

04. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)

 

05. Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)

 

06. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13, 35)

 

07. Ông chủ chỉ định cho mỗi người mỗi việc, và ra lệnh cho ai phải canh thức? (Mc 13,34)

 

08. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người… … (Mc 13,37)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

 

 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.

Tin Mừng thánh Máccô 13,33

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 =============

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :

Tỉnh Thức

 

* Tin Mừng thánh Máccô 13,33 :

 

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.

 

II. Lời giải đáp trắc nghiệm

 

01. b. Tỉnh thức (Mc 13,33)

02. b. Các đầy tớ (Mc 13,34)

03. d. Cả a, b và c đúng (Mc 13,35)

04. c. Ngủ (Mc 13,36)

05. a. Phải canh thức (Mc 13,37)

 

III. Lời giải đáp ô chữ

 

01. Ông chủ (Mc 13,36)

02. Nửa đêm (Mc 13,35)

03. Phương xa (Mc 13,34)

04. Canh thức (Mc 13,35)

05. Đầy tớ (Mc 13,34).

06. Chập tối (Mc 13, 35)

07. Người giữ cửa (Mc 13,34)

08. Phải canh thức (Mc 13,37).

 

Hàng dọc: Canh Thức

 

NGUYỄN THÁI HÙNG