Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sức mạnh của dấu hiệu là sự khác biệt

Dấu hiệu bắt người ta chú ý,

dấu hiệu rõ ràng, càng sáng, càng nổi bật,

thì sức mạnh của nó càng lớn.

 

Giữa đêm tối, dấu hiệu ngoài biển là hải đăng,

là đèn đỏ trên các tháp cao,

trên các trụ đài phát sóng.

Là đèn xanh, vàng, đỏ trên các trục giao thông.

Là tín hiệu Ra-đa trên không trung giữa các phi cơ.

 

Sức mạnh của dấu hiệu là sự khác biệt.

Khác biệt với màu sắc,

với các âm thanh xung quanh.

Nếu không khác biệt

thì không thể thu hút sự chú ý.

 

Nếu con không khác biệt,

nếu con sợ khác với trần gian,

con không thu hút được

sự chú ý của người khác,

không nói lên được

sứ điệp con mang đến trần gian.

Mà thế gian quá vội vã, bận rộn.

Đang lúc ấy Chúa càng cần đến con,

làm dấu hiệu để người ta thấy

Cha của con ở trên trời.

 

Dấu hiệu là một chứng tá.

Có lúc con phải nói lên

như hiệu còi của xe cấp cứu.

Nhưng thường dấu hiệu làm việc trong thinh lặng.

Miễn là phải "hiện diện", trực tại chỗ,

kiên trì và can đảm.

Không bao giờ rời vị trí của mình.

Nguồn: 
Cầu nguyện Hy vọng Tập 1 - Đức Hông Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận