Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vương quốc Tình Yêu

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU 
( Mừng Chúa Kitô Vua) Tin mừng Chúa cho thấy nhiều chân lý 
Nó quan trọng kết thúc một đời người 
Không có gì là vĩnh cửu Chúa ơi 
Chỉ Nước Trời là muôn năm tồn tại Tài năng, công danh và mọi của cải 
Mọi sự thế thành cát bụi mà thôi 
Sau hết tay trắng lại hoàn trắng tay 
Bỏ đời ra đi chẳng mang theo được Ra tòa Chúa Ngài phán xét họa phước 
Mọi người sễ được thưởng phạt công minh 
Tùy hành xử lúc đương thời đời mình 
Tất cả sẽ… được phơi bày sáng tỏ Cuối cùng xét xử công bằng tuyệt đối 
Về tình yêu thương liên đới của nhau 
Công bằng tuyệt đối là một nhu cầu 
Về cách hành xử với người đồng loại Đó là tình nghĩa trách nhiệm Bác ái 
Vì Đức Kitô là Vua Tình yêu 
Ngài yêu ta yêu nhân thế thật nhiều 
Cứ gương này ta nguyện lòng thể hiện Cuộc sống niềm tin mỗi ngày thăng tiến 
Đó là cơ hội xây dựng đời sau 
Một Vương Quốc mới rất đổi nhiệm mầu 
Phúc ai yêu thương ngững người đói khổ Họ chính là hình ảnh của Ta đó 
Ai đã yêu thương hãy vào Nước Trời 
Cho ăn cho ngụ , hạnh phúc con ơi 
Sợ còn kịp không ,Ngày Quang lâm tới … Cao Trí Dũng 

===========

MỪNG CHÚA KITÔ VUA
( Chúa Nhật 34/A TN )

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ
Ngài là Vua Đấng luôn ban hòa bình
Vua Tình Yêu hằng thương mến sinh linh
Là Alpha - Omega trời đất

 

Ngài là người cũng là Thiên Chúa thật
Mọi vạn vật đều do Ngài dựng lên
Tuân phục Cha ! Ngài trút bỏ Vinh Quang
Mặc xác phàm sống cùng giửa nhân thế

 

 

Ngài là Thiên Chúa , là Vị Chúa Tể
Vương Quốc Tình yêu , Vương Quốc Nước Trời
Hỡi kẻ được Chúc phúc các con ơi
Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

 

Nơi Cao Thiêng Chúa chuẩn bị cho bạn
Có gì cao qúi hơn nữa anh em
Thân ta hèn yếu dòn mỏng mạt hèn
Được nên bạn hữu , trở thành nghĩa tử

 

 

Nên con cái nhờ nhận lãnh phép Rửa
Là thần dân của Đức Vua Kitô
Lắm lúc cảm thấy mình thật điên rồ
Chạy theo đời với hào quang tàn lụi

 

Chóng héo tàn và hư vô ngắn ngủi
Không lo hành trang Vĩnh cửu Nước Trời
Thật điên rồ có lắm người Chúa ơi
Chạy theo đời với hào nhoáng trần tục

 

 

Vương Quốc Nước Trời không lo chiếm hữu
Nào những kẻ đã được ta Chúc lành
Hãy đến thừa hưởng hạnh phúc Vinh Quang
Vì ta đói khát cho ta ăn uống

 

Những kẻ đói nghèo , họ là ai đó
Các người bé nhỏ họ chính là Ta
Ta được họ… cho ăn uống , trú nhà
Ta chính là Vua vũ trụ trời đất

 

 

Con tôn thờ lạy Chúa là Vua thật
Vua trên hết tất cả mọi Đức Vua
Con tôn thờ con Chúc tụng Danh Cha
Cho con thấy Chúa nơi người cùng khổ

 

Cao Trí Dũng