Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng Làm Theo Họ- Vì Họ Nói Mà Không Làm

Tác giả: 
Pt Nguyễn Văn Định

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA –CN31TN-A
ĐỪNG CÓ LÀM THEO – VÌ HỌ NÓI MÀ KHÔNG LÀM* They preach but they don’t practice * *Ca dao: Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

** Chuyển các Gia đình- Nhóm-Qúy chức-Hội đòan-Phong trào.

*Chuyện kể: Một Giáo sĩ kia khi về cai quản một Cộng đoàn được một thời gian, ông nhận được một bức thư, nội dung như sau:

Thưa Giáo sĩ, “Tôi muốn thấy một bài giảng, hơn là nghe một bài giảng. Tôi muốn ông cùng đi với tôi, chứ không chỉ đường cho tôi.” Con mắt là học trò giỏi và thông minh hơn lỗ tai, lời khuyên dù sao vẫn khó hiểu; nhưng gương mẫu bao giờ cũng rõ ràng. Tốt hơn là ông thực hành điều mình nói đi, vì ai cũng dễ thấy việc làm hơn.
A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections&share)

Bài đọc 1: Malakhi (1:14b--2:2b.8-10). “Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo…(câu 8)

a/ Cho biết những tại hại cụ thể, khi tôi không sống lời mình nói?

b/ Những gì đang ngăn cản để bạn nói một đàng làm một nẻo?

Bài đọc 2: (1Thêxalônica 2:7b-9. 13). “…khi chúng tôi nói cho anh em nghe nghe Lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm; nhưng như Lời Thiên Chúa.” (câu 13)

a/ Khi nói cho người khác nghe Lời Chúa, tôi có sống không, tại sao?

b/ Theo bạn biết, Lời Chúa có sức mạnh thế nào cho người Tín hữu?

Tin Mừng: (Mát-thêu 23:1-12). “Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm theo, vì họ nói mà không làm.” (câu 3)

a/ Khi nghe người khác nói Lời Chúa mà không làm, tôi nên làm gì?

b/ Thấy ai nói sai, làm trái, bạn có thất vọng bỏ đạo không? Tại Sao?

c/ Khi lãnh nhận trách nhiệm là môn đệ, tôi cần Sống đạo thế nào?

B- Ý Chúa nói gì với tôi qua bài đọc trên: Dân chúng và môn đệ.

1- Bí tích và Lời Chúa: Người Tín hữu ước ao các Giáo sĩ của họ hãy thực hành trong sứ vụ Bí tích và rao giảng Lời Chúa. Cũng như người công dân kỳ vọng vào chính quyền thực thi những gì họ đã hứa, thì người Tín hữu cũng ước mong như vậy. “Hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Ta…Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai

ọa…”(Malakhi 2, 1-2). Tư tế không nên nói lời của riêng mình, nhưng phục vụ Lời Chúa (thừa tác vụ của Hội thánh). Họ nên thấy bổn phận của mình là một sứ mệnh…phục vụ dân Chúa. (see their task as ministry, i.e.., service to God’s people). Cũng như những người lãnh đạo chính quyền phải phục vụ người dân.

2- Sống vì Tin Mừng: Thánh Phaolô đã tha thiết nói với tôi về sứ vụ của ông như sau: “ chúng tôi sẵn sàng hiến cho anh không những vì Tin Mừng của Chúa, mà còn cả mạng sống của chúng tôi nữa.” Thật vậy, ông đã xử sự với Tín hữu của mình thật là tốt lành, công minh: không thiên vị, bè phái, bất công. Ông đã đối đãi với Tín hữu như là cha với con, bằng những lời khuyên nhủ, khích lệ, cảm thông, lại còn van nài họ sống tốt với ơn Chúa đã kêu gọi. Phaolô thật xứng đáng là mẫu gương cho tôi noi theo. (x. 1 Tx 2,8)

3/ Chúa khuyên dạy tôi: Chúa muốn tôi nên nghe theo những lời giảng dạy đạo lý chân chính của các tư tế; nhưng phải cẩn thận đề phòng cách giải thích theo cá nhân của họ, vì lối sống của họ có mâu thuẫn (nghịch lý) với chân lý Lời Chúa mà họ dạy. Vì họ nói mà không làm (x.Mt 23,3). Chúa muốn tôi là môn đệ thì hãy khiêm tốn luôn, đừng mong ai tôn vinh mình, vì chỉ có Chúa mới đáng tôn vinh. (x. Mt 23,8-10). Tôi cần sống tình anh em với nhau, dù khi tôi đang làm các thừa tác vụ dạy bảo, huấn luyện cho Tín hữu. Tôi không được phép dành lấý một quyền hành nào. Nghĩa là tôi luôn thi hành thừa tác viên với tinh thần phục vụ. (x. 1 Phêrô 4,10-11)

C- Câu Kinh Thánh tôi thúc đẩy tôi chọn sống tuần này:
“…NHỮNG VIỆC HỌ LÀM THÌ ĐỪNG CÓ LÀM THEO, VÌ HỌ NÓI MÀ KHÔNG LÀM.”/ Do not follow their example, for they preach but they do not practice. (Mt 23, 3)

D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa: (For Action)

1/ Tôi nói và làm theo đúng Tin Mừng, không nói theo cá nhân mình.

2/ Bạn sẵn sàng quên mình vì Tin Mừng, và hy sinh cho tha nhân.

E- Bạn và tôi cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (Prayer in Action)Lạy Cha, Đức Kitô đã vạch tội các kinh sư và Pharisêu giả hình, vì họ ngồi trên toà giảng dạy; nhưng họ nói mà không làm. Xin Thánh Thần dạy biết làm và giữ những điều họ nói; nhưng không chán nản bỏ cuộc vì thấy những hành động của họ, vì họ nói mà không làm. Con noi gương Mẹ Maria tin vào Lời Chúa nói để thực hành.

Hoa thơm cỏ lạ: TA KHÔNG THỰC SỰ BIẾT KINH THÁNH CHO TỚI KHI TA GIỮ KINH THÁNH./ We don’t really know the Bible until we obey the Bible.Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi. (Ga 3, 30)

 


Phó tế: GB Maria Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com *