Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Muối mặn đèn sáng

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MUỐI  MẶN  ĐÈN  SÁNG



Em là Muối mặn trần gian
Là Đèn soi chiếu tỏa quang khắp trời
Ước em là muối mặn đời
Nếu mà muối nhạt thì người đạp chân

Mong em ánh sáng gian trần
Treo cao lên đỉnh sáng ngần ánh quang
Người ta đi lại an toàn
Nhờ vào ánh sáng phát quang em làm

Đó là những việc tốt lành
Gương bày lôi cuốn  thực hành đẹp thay
Nhìn vào trông thấy mê say
Tìm về thờ Chúa đẹp thay muôn người

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Giảng Lời Hằng Sống cho đời về theo
Gương Thầy thí mạng chết treo
Môn sinh sống chết ta theo gương Thầy

Giảng rao gương sáng mỗi ngày
Việc làm hấp dẫn tỏ bày gương trông
Ánh quang soi chiếu hừng đông
Muối dùng ướp mặn cá trông ngon lành

Thịt cá sẽ ngon không tanh
Giữ lâu chẳng sợ tỏi hành thêm ngon
Gương lành rao giảng vuông tròn
Hoàn thành sứ mệnh sắt son theo Thẩy

Nghe Lời cám nghiệm  mê say
Thực hành thể hiện gương bày tuyệt chiêu
Muối Đèn mặn sáng được nhiều
Thực thi Lời giảng cao siêu nhiệm mầu

̣Đó là phương thế tối ưu
Là người Môn đệ nguyện cầu bước theo
Ra khơi thả lưới tay chèo
Trở về đầy cá giàu nghèo đều vui ..


 Cao Trí Dũng