Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngợi ca Thánh Giuse

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

NGỢI  CA  THÁNH  GIUSELời chợt đến khi Ngài đang ngủ
Mộng báo đem Đức Mẹ ra đi
Ai Cập xa xuôi ngại gì
Bụng mang dạ chửa có chi ngại ngùng

Lời lại đến khi đang đêm ngủ
Bảo đem Mẹ Ấu Chúa lại về
Thức dậy ..dẫu đang .ngủ mê
Đem con lẫn Mẹ trở về cố hương

Dẫu xa xuôi trên đường trở lại
Thánh Giu-se không ngại khó khăn
Được báo mộng đêm không trăng
Giuse khiêm hạ luôn hằng dậy liền

Thực thi Thánh  ý  ưu tiên
Vâng nghe Ý Chúa làm liền hậu suy
Cha thương Thánh Cả ngoan ngùy
Thực thi Thánh Ý  quyền uy Chúa Trời

Thánh Giuse suốt đời thầm lặng
Say cầu nguyện –lao động chuyên cần
Gia Trưởng mẫu gương Thánh ân
Tấm gương sáng chói Xin Vâng nhất Ngài

Người Gia Trưởng tuyệt vời Thánh Cả
Bổn mạng của Hội Thánh là Ngài
Quyền uy trỗi vượt ai ơi
Hãy năng chạy đến cầu Người ban ơn

Nguyện cố gắng nhiều hơn học hỏi
Noi gương Ngài theo giỏi ân cần
Khiêm nhu Tự hạ học dần
Giu-se thấm lặng Thánh ân hộ trì

Với Giu-se những chi thích nhỉ
Luôn thể hiện Thánh ý của Cha
Khiêm nhu –Cầu nguyện hài hòa
Cuộc đời lao động thiết tha chu toàn


  Cao Trí Dũng