Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư kêu gọi giúp Giáo xứ Thánh Tâm, Bình Điền, Huế

Phụ trách : 
Lm Nguyễn Thái Công
Địa chỉ: 

Giáo xứ Thánh Tâm

Bình Điền, Huế

E-mail: 
thaicong74 [at] gmail [dot] com

\

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác