Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúc mừng Chúa Xuân

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚC MỪNG CHÚA XUÂN

 

Nhân đầu Xuân con tiến hoa dâng Chúa
Với nổi niềm buồn vui của lòng con
Con xin dâng mọi thiện chí vuông tròn
Ước một đời mãi ca khen cảm tạ

 

Sáng hiệp Lễ dâng Chúa Xuân Cha cả
Với nguyện ước lòng tha thứ bao dung
Vui yêu thương cảm thông hài hòa cùng
Xin Chúa Xuân giữ lòng con đức hạnh

 

Xin dâng Chúa Rượu ngon và tấm bánh
Do lao công khó nhọc của con người
Rượu bánh nên Máu Thịt Chúa Cao Ngơi
Sau khi được đọc xong Lời Truyền Phép

 

Xuân Niềm Tin với Tinh thần cao đẹp
Xin dâng Chúa mọi nguyện vọng ước mơ
Hồn con vui đón Chúa Xuân sẳn chờ
Lòng mến yêu như Hoa Xuân rộ nở

 

Lạy Chúa Xuân nơi Vĩnh Hằng muôn thủa
Cùng như đây nơi Nhà Chầu đơn côi
Đức Kitô Con Thiên Chúa cứu đời
Ở đâu đâu đều có Ngài hiện diện

 

Nhân đầu Xuân đặc biệt xin dâng hiến
Xác hồn con và ước mơ no tròn
Với tâm tư cùng lòng dạ sắt son
Hầu Cảm tạ muôn hồng ân liên lỷ

 

Xin giúp con sống vuông tròn Thánh Ý
Biết yêu thương chan hòa với mọi người
Như Chúa dạy khi sinh thời khắp nơi
Đi đến đâu Chúc Bình an đến đó

 

Ngày Đầu Xuân ! Dân Tình Việt lớn nhỏ
Ước Xuân này Chúa trợ giúp âm thầm
Toàn Dân Việt đồng loạt hạ quyết tâm
Tràn Xuống đường giải thể quân bán nước

 

Cao Trí Dũng