Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy đi rao giảng

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HÃY   ĐI   RAO   GIÂNG
 ( Chúa Nhật III / A- TN )

 


Rao Tin Mừng Canh tân Phúc âm hóa
Mà Giáo Hội đang phát động khắp nơi
Tín hữu Chúa noi gương Con Chúa Trời
Ngài Rao Lời với việc làm thể hiện

Hãy cộng tác với Chúa hầu thăng tiến
Theo chân Ngài đi Rao giảng đó đây
Hầu khơi dậy lòng nhiệt tình mỗi ngày
Và mời gọi anh chị em nhập cuộc

“Khốn cho tôi nếu không Rao giảng được”
Và việc làm chính đáng thể hiện Lời
Qua cuộc sống đây đó ở khắp nơi
Cụ thể hóa qua việc làm sinh động

Nguyện xoa dịu đau khổ trong cuộc sống
Cố hàn gắn ngăn cách giữa giàu nghèo
Gương khiêm hạ của Chúa gắng mà theo
Tránh thỏa mãn mọi ham muốn dục vọng

Những giá trị đạo đức trong cuộc sống
Như yêu thương sống hài hòa với nhau
Can đám  rao Lời Chúa một nhu cầu
Để mọi người thấu đáo Chân Lý Chúa

Hãy hăng say tươi vui không tàn úa
Nhằm Phục vụ với hết khả năng mình
Đó nguyện ước của chính Đấng Cứu tinh
Hầu loan báo Tin Mừng Chúa Cứu Độ

Con lạy Thầy , là Cha và là Chúa
Xin cho con được dõi bước theo Thầy
Để loan báo Lời Hằng sống mỗi ngày
Trót cuộc đời và suốt cà cuộc sống

       Tin Mừng Rao giảng hăng say
Mong Phúc Âm hóa đêm ngày mở mang
         Ước gì phố thị xóm làng
 Khắp nơi đây đó vọng vang Lời Ngài                Cao  Trí  Dũng