Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáp Ngọ, Xuân kỳ vọng

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

GIÁP NGỌ  XUÂN  KỲ  VỌNG

Xuân qua  Xuân tới bao niềm nhớ
Giáp Ngọ năm nay kỳ vọng nhiều
La Vang Mẹ ơi ! nguyện thương yêu
Mừng Xuân Đào Mai đang rộ nở

La Vang năm xưa con mãi nhớ
Con cái trốn tránh Mẹ ra tay
Hiểm nguy chờ đón khốn khổ thay
Có Mẹ xuất hiện dân vô sự

Dân tình giờ.. bao năm khốn khổ
Bị cướp hết nhà cửa đất vườn
Mẹ La Vang ! Me Việt yêu thương
Xin ra tay cứu nguy Dân Việt

Con van xin cầu Mẹ tha thiết
Mẹ thấu hiểu con Mẹ khắp nơi
Tết nhất về… đói khổ tơi bời
Biết nơi đâu van xin thương đến

Mẹ ơi !  Mẹ Cứu Giúp xuất hiện
Mẹ Quyền Uy ! ra tay ngay liền
Giúp Dân Oan cháu chắt Rồng Tiên
Gương Cha ông ngoan cường Vùng dậy

Mẹ hộ trì ...giặc chúng sẽ thấy
Con cái Mẹ Dân Việt oai hùng
Dẫu sống chết một dạ kiên trung
Ơn Mẹ giúp ! Đứng lên dẹp chúng

Hỡi giặc đỏ quân cướp thất sủng
Ác với Dân hèn với giặc tàu
Dẹp sạch hết thái thú liền mau
Để rảnh tay đánh đuổi Phương Bắc

Còn bọn nó ngày đêm phò giặc
Rước Phương Bắc Truyền kiếp kẻ thù
Đất Nước sẽ mãi âm u..!
Mẹ thương xóa sạch mây mù Quê hương

 

                  Cao Trí Dũng