Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gioan giới thiệu Đức Kitô

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

GIOAN  GIỚI  THIỆU  ĐỨC  KITÔSau khi Chúa trở về từ Sa-mạc
Qua bốn mươi ngày cầu nguyện ăn chay
Đời sống công khai hóa bắt đầu lúc này
Phần Gio-an biết Đấng Ông làm phép Rửa

Ông giới thiệu Người là Con Thiên Chúa
Đấng có trước …trỗi vượt hơn Ông xa
Ông xạc nhận điều đã thấy đã nghe
Đức Giêsu được Thánh Thấn phong tước

Đấng Ngôi Hai Người là Chiên Thiên Chúa
Người Cứu độ cho mọi người thế nhân
Kiểu nói trên gợi Tình yêu gian trần
Của Đức Giêsu Con Chiên bi sát tế

Người bị sỉ nhục và ngược đãi tàn tệ
Mà không hề có lời gì kêu ca
Như con chiên qúa hiền lành thế mà
Cũng như Chiên bị thịt …cứu thiên hạ

Với Kitô hữu mà Tin Mừng tác giả
Gợi lại hình ảnh vô tội trắng trinh
Hình ảnh Chúa đang tiến lại phía mình
Đấng  hoàn toàn vô tội… không tì ố

Coi Đấng Mêsia một con chiên yếu ớt
Nhưng nhờ Cha ban sức mạnh uy quyền
Nhờ thế Con Người Đấng đã trở nên
Chiên bị sát tế Con Chiên chiến thắng

Nhớ lại đi … khi cử hành Lễ Thánh
“Đây Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian”
Phải chăng Gio-an nhấn mạnh cứu thế trần
Người đến sau , nhưng hơn tôi vượt bực

Tôi Gioan  đã thấy… nên xin chứng thực
Đấng Thiên Chúa đã chọn…Chính là Người
Ai muốn giới thiệu Chúa cho khắp nơi
Hãy sống chính Sứ điệp mình công bố…  Cao Trí Dũng