Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa chịu phép rửa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

 

Người khiêm tốn luôn chu tất nhiệm vụ
Không quan tâm đến vinh dự cá nhân
Hai nhân vật đặc trưng trong Tin Mừng
Mà Phúc âm hôm nay đề cập đến

Đề cao Chúa , Thánh Gioan tự hạ
Còn Đức Kitô khiêm nhu xin Gioan
Làm Phép Rửa , hòa mình như tội nhân
Ngài luôn mình chung vào người tội lỗi

Chúa xả thân hết mình vào Xã hội
Ngài cảm thông với nổi khổ nghèo hèn
Không tranh đua hơn thua hay bon chen
Dám lên tiếng bênh vực theo phía họ

Gioan không nhận Rửa tội Ngài hôm đó
Vì theo Ông Con Chúa rất tốt lành
Đấng cứu độ cho tội lổi muôn dân
Nhưng sau Gioan đã hiểu Tôn Thánh Ý

Gioan làm Phép Rửa trong hoan hỷ
Để giữ trọn điều Công Chính tốt lành
Với lòng thể hiện Thánh ý của Cha
Một sự Vâng lời tuân theo triệt đẻ̉

Cả Hai tuân phục Ý Cha đáng nể
Gioan đã chết bị chém đứt đầu
Chúa Giêsu mồ hôi máu vườn dầu
Giuda hôn mặt rồi chết khổ giá

Cả một đời chuộc tội cứu thiên hạ
Ngài hy sinh phúc vụ theo ý Cha
Là môn đệ gian khổ không nề hà
Tự hạ gương Ngài…một đời phục vụ...

Khiêm nhu tự hạ hãm mình
Ân năn sám hối kiên trinh theo Ngài

Cao Trí Dũng