Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Là con yêu dấu

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

LÀ CON YÊU DẤU
(Chúa chịu Phép Rửa)


Cha muốn Tôi mang phận người tội lỗi
Ông và Tôi chúng ta theo Ý Ngài
Bản thân Chúa Giêsu làm theo ý Cha
Nên Người tuyên bố “là Con yêu dấu”

Con cần làm theo Ý Cha thấu đáo
Bất kỳ Cha nào cũng muốn con làm theo
Ý của mình ...Cha vui lòng biết bao
“Ta hài lòng con”Cha tuyên bố vậy


Tưởng niệm Chúa Ngài chịu Phép Rửa
Mình cần nhớ tới Phép Rửa lãnh rồi
Ta nên Qúi tử hạnh phúc lắm thôi
Tức chúng ta đã“nên Con Thiên Chúa”

Nhưng tự hỏi ...có thật nên con Chúa
Và Thiên Chúa có hài lòng ta chưa
Được Rửa tội ta nên Con kế thừa
Hãy biết ý Ngài làm sao cho đúng

Niệm suy Phép Rửa con còn lúng túng
Làm theo Ý Ngài khó dễ thế nào
Phận con hèn yếu hành xử ra sao
Chúa thương giúp con làm theo Thánh Ý

Maria , Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Phúc lạ này nhờ Mẹ thưa “Xin Vâng”
Nhưng Mẹ cũng vốn là Mẹ chúng con
Mẹ Xin vâng , Mẹ làm theo Thánh ý

Lắm khi con nghiệm về Mẹ…hoan hỷ
Vì qua Mẹ Chúa tượng thai làm người
Cả một đời Mẹ –Giuse Cha nuôi
Theo ý Chúa “Thánh Gia tròn Sứ mệnh”

Cao Trí Dũng