Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gia đình cầu nguyện

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN      
 ( Nhân Lễ Thánh Gia Thất )
 
Mỗi gia đình một cộng đoàn Cầu nguyện
Thờ phượng Chúa trong gia đình tư gia
Nơi liên kết Tình yêu thương một nhà
Nơi thành viên mặn mà phụng thờ Chúa

Họ cảm tạ khấn xin trong qúa khứ
Và hiện tại cầu nguyện với xin ơn
Cầu Thánh ân gội sạch mọi giận hờn
Xin Tình yêu Chúa Quyền Uy chấp nhận

Hình ảnh Thánh Gia mẫu gương sáng lạng
Tấm gương sáng cho hậu thế mai sau
Sống lành thánh trong ý hướng nhiệm mầu
Họ đùm bọc lấy nhau trong Tình mến

Đó chứng minh rõ niềm vui dâng hiến
Chúa Ba Ngôi trên cỏi Phúc Nước Trời
Nơi Triều Thần Hưởng Nhan Chúa không nguôi
Nhờ kiên trung nguyện cầu khi tại thế

Trong gia đình với Tình yêu huynh đệ
Một ý thức sống động đầy tương quan
Không tình huynh đệ khó mà công bằng
Để có được hòa bình trong viên mãn

Sống giây chuyền Tình yêu sẽ hừng sáng
Đến Thế giới với mọi người xung quanh
Cho thấy qúi việc Rao Lời thực hành
Trong bối cảnh nhiễu nhương của Xã hội

Tình yêu gia đình quan trọng qúa đỗi
Đậc biệt vai trò làm Mẹ làm Cha
Tình yêu thương giữa con cái trong nhà
Có được vậy gia đạo luôn hạnh phúc

Sống niềm tin với Cầu nguyện liên tục
Chúa ở giữa gia đạo luôn yên vui
Cảm tạ Chúa con cảm kích bùi ngùi
Đâu Yêu thương thì có Chúa ở giữa


                           Cao Trí Dũng