Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ với Gia Thất Thánh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MẸ VỚI GIA THẤT THÁNH


Maria ! Mẹ tuyệt vời Thánh thiện
Là Trinh nữ , Mẹ hiền thục Mẹ ơi !
Như chính Mẹ thường ca khen hết lời
“ Linh hồn tôi ngợi khen Tạ Ơn Chúa”
Mẹ khiêm nhu , Mẹ hiền lành muôn thủa
Mẹ không ngớt Cảm tạ Thiên Chúa Trời
Cả một đời của Mẹ , Mẹ hiền ơi !
Xin dạy con… noi gương Mẹ Cảm tạ
Mẹ người Nữ được Chúa ban Phúc lạ
Hơn tất cả mọi người nữ trần gian
Mẹ đảm đang sáng chói đời Thánh Gia
Đức Giêsu người Qúy Tử hoàn hảo
Gian lao ư , hay trời giông gió bão
Giuse luôn nhận lệnh và ra đi
Không nề hà hay chối bỏ điều gi
Nhưng thành khẩn dù giữa đêm lạnh giá
Gia Thất Thánh Tuyệt vời không thể tả
Hết mọi sự đều tốt đẹp trong ngoài
Hết chỗ chê... thành viên không lơi loai
Riêng phần Mẹ ,người thanh nữ trinh bạch
Danh tánh Mẹ , con cái cũng hiển hách
Qua lòng Mẹ Con Chúa sinh ra đời
Mẹ người Nữ quá Tuyệt vời Mẹ ơi !
Cả một đời con không ngớt Chúc tụng
Con của Mẹ Chúa Giêsu anh dũng
Ngài hy sinh tính mạng vì yêu đời
Lúc sinh thời Ngài rao giảng khắp nơi
Vâng Ý Cha ... Ngài bỏ Trời xuống thế
Maria ! Mẹ Đồng công trời bể
Chúa đi đâu luôn có Mẹ đồng hành
Thánh Giuse nghề mộc thành phẩm nhanh
Làm khách hàng không hết lời khen ngợi
Thánh Gia Ba Đấng tuyệt vời
Ai phần việc đó …mọi người ca khen


Cao Trí Dũng