Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáng Sinh 2013 – Lễ Nửa Đêm – Ôn Cổ tri Tân

Tác giả: 
Lm Vũ Minh

 

 

Giáng Sinh 2013 – Lễ Nửa Đêm – Ôn Cố tri Tân

 

Cuộc kiểm tra đầu tiên (Lc 2:1-3): Kinh Thánh Sử Gia Eusebius* (260-340) đã nhắc tới cuộc kiểm tra này, và còn nói thêm là người Do Thái thời đó cho rằng việc kiểm tra để bắt dân chúng đóng thuế không khác hơn là Đế Quốc La Mã ra lệnh kiểm tra để đánh thuế sẽ làm cho họ trở thành như những người nô lệ, và đây cũng là khởi điểm để người Do Thái vùng lên chống lại bạo quyền.  Xã hội Hoa Kỳ cũng làm kiểm tra 10 năm một lần không phải vì để tìm người đóng thuế nhưng là để phân định lãnh thổ chính trị trong nước và theo tỷ số mà chọn những người đại diện cho dân làm dân biểu trong quốc hội, và di chuyển nguồn lợi từ thuế má để trang trải cho những phí khoản về y tế và trợ giúp người nghèo.  Người trong xã hội tự do này tuy dù phải đóng thuế nhưng người ta không phản loạn vì họ nhận thấy việc đóng thuế là một điều đương nhiên trong khi đó ở xã hội cộng sản - như ở Việt Nam - người ta phải đóng thuế, nhưng tiền thuế đó dân không được hưởng; trái lại, những số tiền đó chỉ có làm giầu cho những người thu thuế và những người này cũng phải “chung tiền” lại cho cấp trên… do đó thuế má trong xã hội cộng sản không đem lại lợi ích gì cho công chúng.

 

Các mục đồng: Họ là những bần cố nông chỉ biết làm lụng để nuôi sống cho mình và gia đình họ; họ bị kềm chế mọi mặt nhất là về thuế má và không có cơ hội để vươn lên; họ là những người ngày đêm lái xe vận tải hay xe đò, những người chỉ biết làm thợ thuyền trong các công xưởng… họ không có tương lai, nhưng giờ đây họ được thiên thần loan tin là một vị cứu tinh sẽ đến để giải thoát họ trong cảnh lầm than này.  Họ rất hoan hỷ khi nghe tin đó vì lý do tại sao nữa?

 

Thành của David (Lc 2:11): Vua Đavid, theo truyền thống, đã được sinh ra ở Be-Lem (nhà của bánh mì), là vị vua đầu tiên mà Thiên Chúa chọn - người tuy dù nhỏ bé nhưng đã đánh chết người lính thuộc dòng giống khổng lồ (David và Goliad) - để lãnh đạo và làm ổn định xã hội của dân Chúa nơi Đất Hứa.  Nhà của bánh này cũng có nghĩa là “Bánh Hằng Sống bở trời” để nuôi sống trần gian (Ga 6:26-58)!  

 

Bọc trong khăn vải sô (Lc 2:12): Vua Salomon là con của Vua Đavid đã viết trong Sách Khôn Ngoan rằng chính ông cũng đã được bọc trong khăn vải sô khi ông chào đời (KN 7:3-6); do đó, Vị Cứu Tinh mà thiên thần loan báo thuộc về dòng giõi David sẽ lên ngôi để cứu họ khỏi cảnh lầm than.  Thêm vào đó, các mục đồng biết rằng những con chiên mà họ bán để làm con vật tế sinh sẽ phải là những con chiên không tỳ ố và họ thấy những con chiên lành mạnh tốt đẹp thì họ sẽ để riêng ra để chăm sóc thì sau đó họ mới bán dược nhiều tiền… những con chiên đo sẽ được họ gói bó thật kỹ trong những vải sô như Vua Solomon đã được gói trong đó (tấm - không mịn màng như cám - nhưng vẫn còn êm ấm chứ không như vải gai khó chịu)… Chúa Giêsu cũng đã được tẩm liệm khi chết bằng tấm vải sô… Các mục đồng nghe lời các thiên thần và hiểu ngay là đứa trẻ này sẽ là con chiên làm lễ tế sinh cho họ và họ thấy mừng vui cho số phận của mình.  Số phận của bạn thế nào thì bạn đã biết… và trong cảnh trầm luân này, bạn có hy vọng gì thì hãy dâng lời nguyện xin để cho mọi ước vọng của bạn được toại nguyện, và biết thêm rằng: chúng ta chỉ biết cậy nhờ vào Thiên Chùa trong mọi sự mà thôi!

 

Nằm trong máng cỏ (Lc 2:12):  Máng cỏ là chỗ để đồ ăn cho bò lừa và dê chiên.  Tuy dù là nơi để nuôi thú vật, Đấng Cứu Tinh này nằm trong máng cỏ cũng là biểu tượng của ơn từ Trời để nuôi sống mọi loài trên trần gian; do đó, khi Chúa Giêsu nói: “Ta là Bánh Hằng Sống, là bánh ban phát từ trời…” (Ga 6:26-58), lời này mang ý nghĩa rất sâu đậm mà các mục tử là những kẻ tin đã hiểu ngay về tin vui này và họ đã tấp tốc đi tìm Đấng Cứu Tinh mà thiên thần đã báo cho họ.  Xin bạn hãy cùng vui với tôi, và chúng ta đi tìm Chúa Giêsu Đấng cứu Tinh cho đời mình theo lời của thiên thần loan báo. 

 

Nguyện xin lời của thiên thần và chứng nhân của các mục tử sẽ làm cho anh chị em vui mừng khi chúng ta đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2013!

 

LM JP Vũ Minh

 

* Eusebius (260-339): http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.vi.v.html.

 

*************************

 

Christmas 2013 – Midnight Mass – Review the Past in order to Fathom our Present

 

The first census (Lk 2:1-3): Biblical Historian Eusebius* (260-340) mentioned about this census, and stated further that the Jews at that time considered that this census would have made them slaves to the Roman Empire through taxation, and it had became the source for many Jewish’s revolts against the oppressive Roman Empire later on.  The American Government has also conducted a census every 10 years not for taxation but for political reason, i.e. to determine the number of representatives in the House (of Representatives) who would represent their people equally among the populace as well as to properly divide the intake from its taxation for monetary distribution in order to support medical subsidy and to help the poor.  People in this democracy have recognized that this taxation was a reality and they have not revolted; meanwhile in Communist society such as Vietnam, people have to pay taxes, but the collected amount only benefited the collectors and these agents - in turn - used this money to pay their superiors for the amount they have collected… taxation in Communist society have not brought any benefit tho its people.   

 

The shepherds: They were the lowly peasants who only knew to work in order to feed themselves and their families; they had been always living under the oppressive regime and had to pay taxes but had no future; nowadays, they could be the truck drivers or people working in assembly lines… with the announcement from the angel that a New Savior will come to save them from misery, they had enthusiastically gone to welcome Him.  Were there any other reasons?

 

Town of David (Lk 2:11): King David was born in Bethlehem (house of bread), the first king chosen by God - a man small in stature but defeated the giants (David vs. Goliath), he had lead God’s people into an orderly society in the Promised Land.  The house of bread also signified that Jesus is the “Bread from Heaven” to feed the world (Jn 6:26-58).

 

Wrapped in swaddling cloth (Lk 2 12): King Solomon, son of King David, wrote in the Book of Wisdom, that he was wrapped in swaddling clothes at his birth (Wis 7:3-6); therefore, the Savior, whom the angel announced, will take control to save them from their misery… Moreover, the shepherds knew from their profession that the newborn and un-blemish lambs must be wrapped in swaddling material and tended to maturity in order to be sold with good price in the temple’s market for sacrificial offering… the swaddling cloth (not as soft as linen but also not coarse as burlap, swaddling cloth would durable and yet comfortable) also would be the cloth being used to wrap the Savior’s body at Hid death before the burial… the shepherds understood immediately that this child will be their sacrificial offering for their sins and they had rejoiced to hear this announcement.  You have known about you present life situation… in our own condition, let us come to Our Lord and Savior, Jesus Christ, and pray that your dream for a better future may be realized, knowing that we only can rely on God for everything as the shepherd did.   

 

Laid in a manger (Lk 2:12): Manger was the feed trough for livestock.  The new Savior who was laid the manger would be the one who will feed the whole world and the shepherds, knowing their own desolated condition, have welcomed this announcement with great joy.  As we remember the word of Our Lord Jesus: “I am the bread of life, coming from heaven…” (Ga 6:26-58), this word must be taken to our heart as the shepherd had received and they immediately had rushed to welcome the Savior after the angel’s announcement.  Please join me as we come to the manger in order to find Our Lord and Savior, Jesus Christ, according to the angel’s message.

 

May the word of the angel and the shepherds’ testimony bring us joy and help us find Our Lord Jesus this Christmas 2013!

Rev. JP Minh Vũ

 

* Eusebius (260-339): http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.vi.v.html.