Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sám Hối Hồn Nở Hoa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

SÁM  HỐI  HỒN  NỞ  HOA
( Nhân Mùa Vọng )


Hối cải là một hành động tự nguyện
Muốn hối tội trước hết cần hồi tâm
Để cho hồn lắng động trong âm thầm
Rồi can đảm quyết ăn năn tích cực

Tâm sự Chúa bằng con tim thổn thức
Thành khẩn theo đòi hỏi của Tin Mừng
Với quyết tâm trở về không ngừng chân
Xin tự hối với thành khẩn dứt khoát

Con dâng Chúa xác hồn... mọi sinh hoạt
Của đời con để mặc lấy Chúa yêu
Con xin Ngài thánh hóa ,mến yêu nhiều
Để đền bù bao vong ân bội nghĩa

Con lạy Chúa Người giúp con rút tỉa
Với Ơn Ngài con xin nguyện tiến lên
Noi gương Chúa cùng bao Vị Thánh hiền
Sống khiêm hạ đưa mọi người gần Chúa

Với Ơn thánh con thành khẩn xin hứa
Tuy yếu hèn nhưng có Chúa Tình yêu
Ngài hỗ trợ đốc thúc con sáng chiều
Sống niềm tin và kiên trung chèo chống

Nguyện cầu Chúa cho hồn con mãi sống
Trong Thánh ân và Ơn Nghĩa của Người
Để cho hồn nên trong sáng tốt tươi
Cho lòng con mãi chan hòa Tình Chúa

Lạy Chúa yêu đoái thương con muôn thủa
Vì Ngài đã thương gọi con trở về
Hồn thổn thức lòng dạ con phủ phê
Con xin nguyện trọn một đời cảm tạ

Ôi Tuyệt vời kìa gốc Trời Sao lạ
Dẫn đưa con đến Ấu Chúa Giáng sinh
Như Ba Vua ...đến thờ Chúa Cứu tinh
Hồng ân xuống hoa lòng con rộ nở ...

 

Cao Trí Dũng