Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình dâng Gia Thất Thánh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

TÌNH  DÂNG  GIA  THẤT  THÁNHMaria một đời hiền dịu
Sống đức hạnh Chúa thương trọn đời
Mẹ của con , Mẹ Chúa , Mẹ đất Trời
Mẹ nhân thế ,Mẹ Triều Thần Thiên Quốc

Mẹ muôn hoa , Mẹ của các Dân tộc
Sắc hoa Mẹ thơm tho vạn mùi hương
Tình Mẹ yêu mọi con cái trên đường
Nơi lữ hành  Mẹ đưa về Nước Chúa

Mẹ cầu bầu Mẹ yêu thương muôn thủa
Noi gương Mẹ xin hiến mình khiêm nhường
Yêu Thanh bần ,sống thanh tịnh yêu thương
Thánh ý Cha “Xin vâng” noi theo Mẹ

Thánh Giuse người bạn đời mau lẹ
Luôn cạnh kề bên Mẹ theo ý Cha
Cả một đời thầm lặng nhưng mặn mà
Ngài quên mình nhẫn nại yêu phục vụ

Đời nguyện cầu và lao động phong phú
Dẫu gian nan với khốn khó đến đâu
Mẹ cùng Ngài luôn chan hòa nhiệm mầu
Bên Ấu Chúa tuyệt vời Gia thất Thánh

Cả  đời Mẹ -Thánh Giuse đức hạnh
Bên Ngôi Hai trọn tâm tư hài hòa
Con dâng Chúa và Hai Đấng muôn hoa
Trọn nghĩa Tình hiến dâng đời con thảo

Giêsu-Maria-Giuse đẹp dung mạo
Đời Gia Thất Thánh thiện qúa Tuyệt vời
Tấm gương trong mến yêu đẹp Xuân tươi
Dâng hiến mình ước một đời trọn nghĩa

Giêsu Qúi Tử tuyệt vời
Giuse Cha Thánh một đời khiêm nhu
Maria Mẹ hiền từ
Cả Ba hun đúc Thánh Gia vuông tròn                  Cao  Trí  Dũng