Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phó thác hết cho Người

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

PHÓ THÁC HỂT CHO NGƯỜI


     Trông cậy Chúa , con nguyện cầu tha thiết
     Với sức riêng con chằng làm được gì
     Nhưng dựa vào công nghiệp Chúa từ bi
     Người tạo dựng , Ngài sinh sôi mọi sự

     Với Thánh Linh Ngài là Đấng Phù Trợ
     Ban cho ta Ơn lo liệu khôn ngoan
     Và hộ giúp cho ta lo kiện toàn
     Cả hồn xác sống niềm tin vào Chúa

     Cha-Con -Thánh Thần ngự trị muôn thủa
     Ta tin yêu phó thác hết cho Ngài
     Ngay từ khi Ngôi Hai xuống đầu thai
     Trong lòng Mẹ , Nữ tỳ nên cao cả

     Maria , Mẹ Trinh Nữ vô giá
     Mẹ Giêsu ,Mẹ của cả loài người
     Mẹ hiện diện bên Chúa khắp mọi nơi
     Ở nơi đâu có Chúa là có Mẹ

     Mẹ của con và Mẹ cùa dương thế
     Con sướng vui có Mẹ luôn cạnh kề
     Lòng con mọn bên mẹ được phủ phê
     Sống Ơn nghĩa nhờ có Mẹ phù hộ

     Nguyện cầu Mẹ , ánh Sao Mai sáng tỏ
     Xua đuổi đi màn tối của đêm đen
     Giúp thuyền hồn của con đây nghèo hèn
     Được lớn lên bởi nguồn thiêng Ơn Thánh

     Noi gương Mẹ ...sống âm thầm đức hạnh
     Ta khiêm nhu luôn trung trinh nguyện cầu
     Chúa nhân từ Ngài nhân ái cao sâu
     Ước một đời gương Mẹ sống phó thác


                       Cao Trí Dũng