Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thái độ cầu nguyện

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

THÁI  ĐỘ  CẦU  NGUYỆN

 

Người Thu thuế kẻ Biệt phái Cầu nguyện

Họ không hẹn ... gặp nhau tại đền thờ

Câu chuyện kể người thu thuế khiêm nhu

Còn anh chàng Biệt phái kiêu căng thật

Cả hai người lên đền thờ cầu nguyện

Người biệt phái được xã hội nể nang

Coi là người đạo đức trong xã làng

Anh làm nhiều việc lành hơn người khác

 

Còn anh chàng thu thuế mọi người ghét

Anh bị coi kẻ thủ lợi làm giàu

Lên Đền thờ anh khiêm hạ nguyện cầu

Con lạy Chúa “thương con người tội lỗi”

Anh Biệt phái đứng thẳng xem phách lối

“Con không như tên thu thuế sau kia

Con ăn chay mỗi tuần hai lần kìa”

Anh phô trương công đức trước mặt Chúa

 

So sánh lên án người... là sai qúa

Đó như là bản cáo trạng phủ đầu

Chứ không phải lời cầu nguyện gì đâu

Chỉ nghĩ mình...không quan tâm đến Chúa

Anh tự kiêu hãnh bản thân mình qúa...

Phán xét tha nhân chỉ Chúa quyền cao

Chúa lên án tên biệt phái thế nào

Cách gắt gao vì thái độ  tự mãn

 

Anh Thu thuế ý thức mình chẳng đáng

Công lênh không có ...tội lỗi đầy mình

Anh thành khẩn... xuất phát tự con tim

Biết rõ Chúa Đấng thấu suốt mọi sự

Và anh biết mình tội trạng đầy ứ

Qua thái độ của hai người nguyện cầu

Người thu thuế nên công chính thâm sâu

Chúa tha thứ ... Ngài ban ơn  phù trợ

 

Đừng vênh vang thành tích mình bao giờ

Có tự hào hãy tự hào trong Chúa ...

 

                Cao Trí Dũng