Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kiên trì ltrong thử thách

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

KIÊN  TRÌ  TRONG  THỬ  THÁCH
        (  Chúa Nhật XXIX / C - TN  )


Kiên trì luôn trong thử thách đau khổ
Là yếu tố chính yếu để thành công
Ngay trong bão tố hay lúc cuồng phong
Vẫn vững lòng chèo chống và tin tưởng

Như học hành hay đeo đuổi chí hướng
Hoặc đào luyện bất cứ nghề nghiệp nào
Gang thép cũng mềm... bạn không thấy sao
Trước lòng trung kiên một người  chí khí

Quyết tâm mang lại thành tựu hoan hỷ
Trong đời sống người Tín hữu chúng mình
Cũng cần tập trung với một niềm tin
Chính qua thử thách ta dễ thành tựu

Vui kỳ vọng cho  mọi người Tín hữu
Cứ cầu nguyện phó thác trong kiên trì
Thì lòng mình thấy chan chứa niềm tin
Ngay trong gian nan dồn dập thử thách

Thành tựu chiến thắng chớ có hống hách
Mà khiêm nhu với cầu nguyện nhiều hơn
Tất cả do Chúa ta không gì trơn
Với tình tạ Ơn của người con thảo

Ở trên đời mọi sự đều hư ảo
Chỉ yêu thương cho đi mới thật bền
Siêng Cầu nguyện xếp tất cả một bên
Lời Chúa nói hãy xin thì sẽ được

Với Quyết tâm kiên trung là phần phước
Ta sẽ được mãn nguyện với lòng mình
Điều ta mong ước vào Chúa Cứu tinh
Ngài sẽ ban cho ...điều gì ta nguyện                  Cao Trí Dũng