Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lòng biết ơn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

LÒNG  BIẾT  ƠN
 ( Chúa Nhật XXVIII /C – TN )Ai trong ta đều cần tạ Ơn Chúa
Vì muôn Ơn Ngài ban cho chúng ta
Tình Ngài thương qúa ư là mặn mà
Yêu từng người không trừ một ai cả

Phúc âm hôm nay Chúa dạy điều đó
Mười người phong đến xin Ngài chữa lành
Được lành rồi một người trở lại nhanh
Tạ Ơn Chúa cho mình được sạch thật

Có lẽ mừng qúa chín người quên mất
Điều cơ bản...  họ cần cám ơn Ngài
Đấng Uy quyền thương chữa sạch cả mười
Nhưng buồn qúa chỉ một người trở lại

Biết Ơn không chỉ lời... còn hành động
Phải biết sống sao để ta cám ơn
Biết Ơn là thái độ lãnh nhiều ơn hơn
Nhiều Ơn khác mà chúng ta cần đến

Lạy Chúa , dù trong bất cứ nghịch cảnh
Luôn giúp con biết nhận Thánh ý Ngài
Đó Hồng ân Cảm tạ Chúa khôn nguôi
Muôn đời con tạ Ơn Chúa  mãi mãi

Trong tương lai ...hay lúc này hiện tại
Muôn hồng ân Chúa ban cho mỗi ngày
Hãy cảm tạ đáp đền từ hôm nay
Ôi lạy Chúa muôn đời con cảm mến

Cám ơn Chúa nguyện tin yêu chạy đến
Muôn đời con xin ngợi ca Ơn Ngài
Dù gian nguy khốn khó hay ương tai
Tin yêu Chúa con phó thác tất cả

Không Ơn Chúa con luôn bị vấp ngã
Có lắm khi như nguy ngập tiêu tùng
Kẻ thù con sẵn ra tay hành hung
Không ơn Chúa chắc chắn sẽ ngã qụy

                  Cao Trí Dũng