Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa Hoa Mân Côi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MÙA  HOA  MÂN  CÔITháng Mười đến Hoa Mân Côi rộ nở
Một loài hoa Quyền qúy Kinh Kính Mừng
Hằng tỷ người hằng ngày họ kính dâng
Lên Mẹ hiền , tỷ tỷ Tràng Chuỗi hạt

Hoa Mân Côi loài hoa qúy hương ngát
Ca khen Mẹ dào dạt Ơn phúc đầy
Mẹ diễm phúc Ơn Chúa nhiều từ đây
Lúc Thiên Thần Truyền Tin đến cùng Mẹ

“Kính Chào Maria đầy Phúc lạ ...
Bà mang thai Đức Giêsu Ngôi Hai
Xuống lòng Bà Ngài Con Cha trên Trời
Bà đầy phúc hơn hết mọi người nữ...”

Ấu Chúa Đức Kitô Đấng  Qúi tử
Con Thiên Chúa , và con Mẹ yêu thương
Mẹ Ngôi Hai Con Chúa , Mẹ Thiên Đường
Đây hương hoa Mân Côi con dâng Mẹ

Kính Mừng Maria đầy Phước lạ
Con dâng Mẹ Hoa Mân côi tươi màu
Mẹ yẻu thương Tình Mẹ thật thâm sâu
Thương con cái Mẹ hộ trì Dân Việt

Đã đẻ́n lúc Dân Tình Việt  khẩn  thiẻ́t
Kêu cầu Mẹ bằng Chuỗi Hạt Mân Côi
Họ cướp đất chiếm nhà cửa nhiều rồi
Người Dân Việt phải trăm ngàn khốn khó

Tháng Mân Côi cầu xin Mẹ sáng tỏ
Kinh Mân Côi Mẹ nhắn gởi xin vâng
Siêng lần hạt con biết Me vui mừng
Mẹ Quyẻ̀n qúi Con cái Mẹ dâng tiến

Tháng Mân Côi con mừng Mẹ vinh hiển
Vì hồn xác của Mẹ được siêu thăng
Về Nước Trời trên cõi Phúc Vĩnh hằng
Con dâng Mẹ Hoa Mân Côi kính Mẹ                Cao Trí Dũng