Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu tình Mẹ quyền uy

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

CẦU TÌNH MẸ QUYỀN UY
                                                                                                                  
Mẹ yêu ơi , con thao thức về Mẹ
Lòng con vẫn nhung nhớ về Mẹ yêu
Vì con hiểu Mẹ thương con rất nhiều
Con băn khoăn biết lấy chi đền đáp

Tạ ơn Mẹ , dẫu cuộc đời phức tạp
Khi rãnh rỗi con đáp đền Mẹ thương
Ôi Mẹ yêu , tình Mẹ thương khôn lường
Con hiểu vậy ,biết làm sao , hỡi Mẹ

Con tạ Mẹ , xin Mẹ thương con nhé
Trong bất cứ  dù với hoàn cảnh nào
Con nguyện cầu và vẫn mãi ước ao
Sống yêu Mẹ , tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Yêu kính Mẹ …con vâng nghe mau lẹ
Nguyện ăn năn ,lo tự hối trở về
Lần Chuỗi hạt cầu Mẹ thương Sơn khê
Dân Ý thức việc chăm lo giữ Nước

Công Cha Ông đắp xây mãi từ trước
Giờ cháu con giữ Nước là phải rồi
Dân tộc Việt , vì Sứ mệnh chúng tôi
Yêu Tình Mẹ con cậy trông Mẹ giúp

Dân Việt con mãi yêu Mẹ liên tục
Vì chính Mẹ  nơi ẩn núp đời con
Toàn Dân Nam nguyện với Mẹ vuông tròn
Sống nhờ Mẹ giúp chúng con giữ Nước …

Nạn mất Nước đang tiến dần từng bước
Nguy cơ ấy  dần dà tới Mẹ ơi
Con nguyện xin , van lơn Mẹ hết lời
Mong Tình Mẹ cứu giúp Đất Nước Việt...                   Cao Trí Dũng