Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Video Nhạc ca ngợi trong khóa Thánh Linh 21 A

Video nhạc ca ngợi trong khóa Thánh Linh 21 tại Giáo phận Orange California

 

Thiên Thần Micae

 

Lửa Thiêng.   Xin Tạ Ơn Thần Linh Chúa.  Thần Khí Chúa Chan Hòa Thế Giới.  Chúng Con xin Tạ ơn Cha.  Lạy Cha Con ca tụng Cha.

 

Dâng Lên Cha

 

Cảm ơn Cha

 

Lạy Chúa Thánh Thần

 

Allelulia.  Thần Linh Chúa Hiện Diện nơi đây

 

Linh Nhạc Sống động 01.   Thật Là Tuyệt vời.

 

Linh Nhạc Sống động 02

 

Giêsu yêu