Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đẹp thay bàn tay Linh Mục

Bài hát "Đẹp Thay Bàn Tay Linh Mục"
 

Lời: Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.
Nhạc: Phạm Trung

Lời nhạc: 
Tác giả: 
Phạm Trung