Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng cầu Mẹ lên Trời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
MỪNG CẦU MẸ LÊN TRỜI
 
 
                       Mẹ Lên Trời hoan vui cả Vũ Trụ
Các Thiên Thần Chúc tụng Mẹ Nữ Vương
Bao chư Thánh hoan hỷ cả Thiên Đàng
Còn nhân thế lòng vui mừng khôn xiết
 
 
Mẹ yêu ơi , ra tay cứu Dân Việt
Cứu Đất Nước Quê Hương của chúng con
Vì gian khổ trấn áp do giặc hồng
Mẹ thương đoái giúp Việt Nam qua khỏi
 
Hiện Dân tình đang gian nguy nghèo đói
Khắp ba Miền con Dân Việt khóc than
Mẹ có hay quân giặc đỏ bạo tàn
Chúng rình rập bắt bớ hung hãn lắm
 
Mẹ thấy chăng , Dân tình Việt thê thảm
Mẹ Lên Trời , Mẹ Quyền uy Mẹ ơi
Con khẩn khoản van xin Mẹ nhận lời
Mẹ ra tay cứu nguy hết Dân Việt
 
Con van nài , nguyện cầu Mẹ tha thiết
Mau ra tay cứu nguy Việt Nam nào
Nay trên trời Mẹ ngự trên Tòa Cao
Mẹ cầu bầu Chúa Quyền uy sẽ nhận
 
Còn quân cướp , Dân tộc còn lận đận
Cảnh đói khổ vẫn triền miên nguy nan
Con Dân Việt sẽ sớm phải úa tàn
Nạn đồng hóa chắc chắn sẽ thê thảm
 
Mẹ có thấy bấu trời Việt ảm đạm
Con Dân Việt đang gian khổ từng ngày
Họ kiên cường nguyện nối kết vòng tay
Cùng đứng dậy dẹp tan bọn giặc đỏ
 
Mẹ Lên Trời , Mẹ Quyền Uy lắm đó
Hãy ra tay cứu Dân Việt con cùng
Nạn mất Nước đang đến lúc lâm chung
Nhưng nhờ Mẹ con tin sẽ chiến thắng
 
 
Cao Trí Dũng