Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ hồn xác lên trời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MẸ  HỒN  XÁC  LÊN  TRỜIÔi đặc ân , Chúa biệt đãi riêng Mẹ
Chỉ mình Mẹ cả hồn xác lên trời
Được Chúa thương ,hạnh phúc lắm Mẹ ơi
Mẹ Người nữ tuyệt vời qúa ơi Mẹ

Mẹ yêu thương hộ trì rất nhanh lẹ
Xin giúp con luôn  hướng tâm lên trời
Sứ Thần Chúa Truyền Tin Mẹ thụ thai
Mẹ duy nhất trên đời tràn phúc lạ

Lòng của Mẹ thụ thai Chúa cao cả
Bao điều lạ Chúa toàn năng đã làm
Trong dạ Isave nhảy mừng trẻ Gioan
Vì Mẹ mang Chúa Giêsu đến viếng

Sắc nước hương trời mình Mẹ vô Nhiễm
Chúa Quyền uy thương cho Mẹ về trời
Cả hồn xác sung sướng  qúa Mẹ ơi
Muôn vàn Thiên Sứ mừng vui hoan hỷ

Mẹ Nữ tỳ Chúa Ngài thương sướng nhỉ
Kẻ hèn mọn được biệt đãi nâng lên
Mẹ từ ái con tôn sùng Mẹ hiền
Me Lên Trời vuông tròn hồn lẫn xác

“Tôi tin xác loài người sẽ sống lại ”
Một tinh thần tráng kiện trong xác thân
Xác hồn  mạnh nhờ ơn Chúa Thánh Thần
Hãy dùng thân xác làm sáng danh Chúa

Làm duyên dáng ở mức độ có thể
Qủa là điều nên làm và đáng làm
Dĩ nhiên cần trong sáng trong hồn ta
Học Thánh thiện theo hình ảnh của Chúa

Con lạy Chúa Đấng Quyền uy muôn thủa
Giúp con luôn yêu kính Mẹ Thiên Đình
Mẹ của con ,Mẹ Con Chúa Quang vinh
Chúc tụng Mẹ ,Mẹ Lên Trờí hồn xác

                 Cao Trí Dũng