Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Mẹ Là Nắng Ấm

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube: Mẹ Là Nắng Ấm

Thơ: Đỗ Quang Vinh - Nhạc: Phạm Trung
Ca sĩ: Tuyết Mai - Slideshow: Sơ Sương Mai

See video