Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Ngài thương

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

TÌNH NGÀI THƯƠNG

 

Tình Chúa yêu ôi bao la vô hạn
Yêu hy sinh hiến tế mình vì ta
Để ta sống trong Tình Cha mặn mà
Sống hướng thượng lên cỏi phúc Vĩnh cửu

Chúa Quyền uy ! Ngài là Đấng tự hữu
Nhưng vì ta , Ngài bỏ Trời xuống trần
Ngài thương ta ban xuống muôn hồng ân
Hộ trì ta , giúp ta sống lành tốt

Ngài chính là Đức Giêsu Con một
Đấng chịu chết để cứu chuộc thế nhân
Giúp ta sống và thánh hóa bản thân
Nên lành thánh ! sống vui trong đức hạnh

Tình Ngài yêu giúp ta tìm cứu cánh
Sống trường sinh trong ánh sáng huy hoàng
Ngài dọn đường đưa ta đến Vinh Quang
Để mai sau vui hưởng Nhan Thánh Chúa

Sống trên đời ta tiến đức thánh hóa
Cố mỗi ngày hoàn hảo trọn lành hơn
Vì cuộc sống trần đời qúa mỏng dòn
Nên mỗi người cần chăm lo phần rỗi


Với ơn Ngài hộ trợ ta sám hối
Theo đường lành sống bác ái yêu thương
Với mọi người ta vui sống chung đường
Nguyện hành xử trong hài hòa huynh đệ

Theo gương Chúa sẻ chia không câu nệ
Vì tất cả anh em chung một Cha
Một mai đây sẽ quy tụ về nhà
Trên Nước Trời chốn Vinh Quang bất diệt

Tình Ngài thương quả rất là tha thiết
Ngài hy sinh hiến tế mình vì ta
Ngài cho ta muôn ơn huệ hải hà
Đểta sống viên mãn trên Nước Chúa..!...

 

Cao Trí Dũng