Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hai chị em Matta – Maria

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HAI  CHỊ  EM  MATTA – MARIA
 ( Chúa Nhật XVI / C Thường niên ) 


Maria chăm nghe Lời Người dạy
Ở bên Chúa say tâm sự với Ngài
Maria chọn phần tốt hơn rồi
Ở đây Người không phê phán gì cả 
Khi chọn lựa thì Ngài thích rỉ rả
Ở bên Ngài vui tỉ tê thỏa thuê
Nguyện cầu say sưa đến như si mê
Ngài thích ta ở bên Ngài cầu nguyện 
Matta – Maria Phúc âm đề cập đến
Có âm hưởng tác động về lâu dài
Cho những ai muốn nghe Lời Ngài
Vì Lời  Chúa đem lại sự sống mã 
Khó tìm được người như Maria
Ngay giửa trần thế vội vả hôm nay
Có bao giờ bạn chọn Maria này
Sẽ lảng phí thời gian bạn lắm đó  
Khi cho rằng tâm sự thế là khó
Nếu không lại bảo tổn phí thời gian
Vì thời gian làm bạc tiền bạt ngàn
Lấy đâu ra thi giờ rãnh trò chuyện 
Bạn được mấy lần mỗi tháng đề cập đến
Việc chầu Thánh Thể bên  Chúa mến yêu
Để cùng Ngài vui tâm sự thỏa thuê
 Hay Rước Lễ về có trò chuyện với Chúa 
Để xin Ơn , để cảm tạ Chúa cả
Xin những ơn cần thiết cho đời mình
Xin với Chúa cho ta thêm niềm tin
Được như thế say sưa Tin-Cậy-Mến 
Con lạy Chúa cho con biết chạy đến
Cùng Thánh Thể nơi nhà chầu cô liêu
Để được yêu và say sưa thật nhiều
Cùng với Chúa con tỏ tình yêu mến 


                  Cao Trí Dũng