Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Say sưa tình mến

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

SAY SƯA TÌNH MẾN

 

Con Tim hồng ! lửa tình yêu bừng cháy
Nồng nàn qúa ! ôi mến yêu thiết tha
Ngọn lửa Tình sao bừng lên mặn mà
Yêu cho đi hơn là được lãnh nhận
Khi cho đi tình yêu Chúa đóng ấn
Chúa Giêsu yêu hiến mình chết đi
Nhân loại ta được Chúa ân thưởng gì
Sống bình yên trong Thánh ân Ơn nghĩa
Cứ yêu đi ! đời lữ hành rút tỉa
Tình cao đẹp của một đời hiến dâng
Yêu như Chúa dẫu hiểm nguy đã từng
Bị đóng đinh chêt treo mình khổ giá
Yêu hiến tế vì cứu độ thiên hạ
Để ta sống và sống mãi muôn đời
Được về nơi Thiên Quốc phúc Chúa ơ
Cùng Chư Thánh hưởng Tôn nhan Thiên Chúa
Noi gương Ngài ! chết đi , sống muôn thủa
Ở trên đời cần thể hiện Tình yêu
Vui cảm thông ,sống Đức Ái sáng chiều
Vì hiện thấy Tình yêu ít thể hiện
Sống ở đời cần trường kỳ giao chiến
Yêu cho đi , sống Đức Ái trọn bề
Trước Nhan Chúa ta phục vụ say mê
Vui nguyện thề với lòng thành chân thật
Trên đầu núi Tình của Cha cao ngất
Vờn mây bay lởn vởn ngang lưng đồi
Ôi Tình Chúa nồng mến lắm Chúa ôi
Nơi Sa mạc say tình Chúa chiêm niệm
Về Thiên Quốc hồn hoan vui mâu nhiệm
Trong đêm khuya tiêng hát vọng lời kinh
Con say sưa lòng chứa chan bao tình
Nơi cô tịch miền hoang liêu bên Chúa
 
Cao Trí Dũng