Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm sự sống đời đời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
TÌM SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
           ( Chúa Nhật XV / C – TN )
 
Với cuộc đời mỗi người một quan niệm
Có những kẻ chỉ tìm kiếm của đời
Có người khác tìm sự sống mai sau
Họ coi thường mọi vinh quang phù phiếm
Hôm nay có người đặt vấn nạn với Chúa
Anh là người thông luật đã hỏi Ngài
“Tôi phải làm gì để được sống đời đời”
Người này muốn tìm khiếm đời mai hậu
-“Ngươi phải yêu mến Chúa hết Linh hồn
Hết sức lực và hết cả trí khôn
Và yêu người khác như chính mình vậy”
Đó chìa khóa vạn năng sống mãi luôn !
“Anh em đừng mắc nợ gì ai nhé
Ngoài món nợ là yêu thương lẫn nhau”
Mến Chúa , yêu người quan yếu nhu cầu
Đón nhận nhau như đón chính Chúa vậy
Cho con học và hành , như Chúa dạy
Bài học yêu thương này trong mỗi ngày
Con sung sướng học yêu mến Cha đây
Hôm qua ! hôm nay và ngày mai luôn mãi
Con cũng muốn Chúa giúp con hiện tại
Biết thể hiện Đức ái với mọi người
Dù đâu đây và khắp hết mọi nơi
Con hành xử Yêu thương và Mến Chúa ..!...
Đường Tình yêu ! đường phần rỗi muôn thủa
Là cứu cánh của cuộc sống mai sau
Ôi hạnh phúc nơi Cao thiêng nhiệm mầu
Vào Nước Chúa hưởng Vinh Quang bất diệt
 
                  Cao Trí Dũng