Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phúc âm hóa bản thân

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

PHÚC ÂM HÓA BẢN THÂN
 (Chúa Nhật XIV / C- Thường Niên)


Đi theo Thầy nên  từ bỏ tất cả
Đẵ hiến dâng nguyện theo Chúa đến cùng
Chọn nghiệp tu khấn với Chúa thủy chung
Sống âm thầm say chân tu Chiêm niệm
Khiết trinh-Thanh bần khó khăn Tiết kiệm
Tự nguyện sống Tuân phục... làm hành trang
Kiên trung theo chân Chúađi an toàn
Trong ánh sáng chan hòa Tình yêu mến
Mùa Thu hoạch đến nhìn đồng lúa chín
Những cánh đồng lúa vàng rộm mênh mong
Ngài xao xuyến tìm đâu ra Thợ gặt
Để thu hoạch và đem lúa vào kho
Tâm hồn Chúa cũng nôn nao xao xuyến
Ngài sai bảy mươi hai Đồ đệ đi
Ngài căn đặn :”Kìa Lúa chin đầy đồng,
Nhưng số lượng Thợ gặt còn ít qúa
Vậy anh em ... xin chủ thêm Thợ gặt
Người Tín hữu lãnh nhận Phép Rửa rồi
Đã trở thành người Thợ gặt chính danh
Lời căn dặn được lặp đi lặp lại
Qua Phép Rửa nên chủ thể của Giêsu
Được dự vào chức vụ là Ngôn Sứ
Đương nhiên Sứ vụ loan báo Tin Mừng
Việc gặt lúa là chúng ta trách nhiệm
Không thể thoái thác trừ phi tách lìa mình
Khỏi thân thể của Đức Chúa Giêsu
Trước đồng lúa chín bắt đầu từ đâu
Là Thế giới nội tâm của ta đó
Vì dù mang danh là Kitô hữu
Còn xa lạ với Tin Mừng thế nào
Sao không đọc Kinh Thánh hay biết bao
Hãy Phúc âm hóa bản thân ta trước
Ma qủi chúng chi phối ta bằng được
Chúng tấn công ta mạnh mẽ bền lâu
Lôi cuốn ta làm sai trái từ đầu
Trước khi giải thoát ai ...phải làm ta trước
Xin giúp con người được Chúa sai đi
Thi hành Sứ vụ Thợ gặt của mình trước


                                     Cao Trí Dũng