Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chung một niềm tin

 

 

CHUNG MỘT NIỀM TIN

 (LỄ KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ & PHAOLÔ)

 

Ngư dân biển Hồ nghề chài lưới

Nghe tiếng  gọi mời cất bước theo

Chữ nghĩa chưa đầy, lòng hăng hái

Cùng Thầy bước tới dù hiểm nguy

Mặc khải Thánh ân đón nhận trước

Bản tính nhân sinh cũng muốn lùi

Chối Thầy hổ thẹn ăn năn khóc

Bỏ Chúa theo ai, câu để đời ./.

 

 

LỬA NHIỆT THÀNH

 

Nhiệt thành vó ngựa lòng hăng hái

Đuổi bắt những ai theo Kitô

Ngờ đâu giơ chân đạp mũi nhọn

Ngã ngựa, mắt mù thấy hoảng kinh

Dùng lửa nhiệt thành ăn năn gấp

Chí Thánh cao minh tha thứ liền

Trở nên tông đồ cho mọi nước

Ngày nay sách sử mãi ghi danh./.

 

27/06/2013

P. Trần Đình Phan Tiến