Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy là Đấng Kitô

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ                                                                                                

                    ( Chúa Nhật XII / C - TN )
 
Thật không dễ đối với người Do Thái
Khi trả lời : “ Chúa Giêsu là ai ” ?
Người ta nói Gioan Tẩy giả , là Elia
Hay một vị Ngôn Sứ Chúa sai đến
Đểgiải thoát họ khỏi ách nô lệ
Của ngoại bang giúp trở lại hoàng kim
Của một vương Quốc Do Thái Quyền hành
Theo họ nghĩ Chúa có một Sứ mạng
Rất đặc biệt ! đối với Dân Do Thái
Họ đâu tưởng giữa họ có Đức Kitô
Ngài đang ở với bên họ đây rồi
Vì tội ta Ngài bị bắt , bị giết …!
Nhưng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại
Ngài phục hồi Sự sống cho con người
Ngài chính là Con Thiên Chúa Ngôi Hai
Đấng Kitô ! họ không hề mong đợi
“Ngài là Đấng Kitô con Thiên Chúa”
Lời khẳng định này của Ông Phêrô
Cũng phải là lời của mỗi chúng tôi
Cần trả lời trực tiếp với chính Chúa
Khẳngđịnh cái chết,rồi Phục sinh muôn thủa
Lờiđầu tiên của mỗi người trong ngày
Khi phải đối diện với khó khăn đầu tay
“Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa ”
Con lạy Chúa ! Đức Kitô hằng sống
Xin giúp con biết từ bỏ chính mình
Vác Thánh Giá mỗi ngày với niềm tin
Theo chân Chúa sẽ ăn chắc phần rỗi
 
 
Cao Trí Dũng