Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đức Giêsu là ai?

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Đức Giêsu là ai?

 

Điều gì sẽ xẩy ra khi trò chơi cuộc đời chấm dứt, ai sẽ là người cứu cánh cho cuộc đời của chúng ta?. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2013 tại quãng trường thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói rằng: " Bạn đã làm gì cho Giáo hội thánh?" Một câu hỏi như là một lời tự vấn cho tất cả mỗi người chúng ta đang mang danh là người Ki-tô hữu, là con cái của Thiên Chúa.

Chúng ta đã và đang làm gì để xây dựng Giáo hội trên trần gian này?. Ngài nói thêm:" Nhiều người ngày nay nói, 'có Chúa Giê-su, nhưng nói không với Giáo hội', và họ nói, ' tin vào Thiên Chúa, nhưng lại không tin các linh mục.'" Thật là mâu thuẩn. Trong khi Giáo hội là do chính Chúa Giê-su thiết lập và dẫn dắt con người đến với Ngài và được làm con cái Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tin vào Giáo hội thì đồng nghĩa với sự chối từ Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta cần lập lại lời tuyên xưng đức tin dưới ánh sáng Tin mừng hôm nay.

 

Khởi đi từ câu hỏi của Chúa Giê-su:" Anh em bảo Thầy là ai?. Tại sao Chúa Giê-su lại đặt ra câu hỏi này? Nếu chúng ta có một cái nhìn toàn diện về sự việc xẩy ra trong đoạn Tin mừng thánh Luca thuật lại, thì câu hỏi của Chúa Giê-su có một ý nghĩa rất quan trọng đối với các tông đồ lúc bấy giờ và ngay cả mọi người chúng ta hôm nay, nó không chỉ ở trên bình diện đức tin mà là lòng yêu mến của của các tông đồ và chúng ta về Thiên Chúa.

 

Sau khi Chúa Giê-su rời Ga-li-lê, Ngài đến vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê thuộc thị trấn niềm bắc Pa-lét-tin. Theo thói quen, Chúa Giê-su sai nhóm tông đồ đi trước, để các ông dọn đường cho Ngài đến. Chúa Giê-su hỏi các ông " Dân chúng nói Thầy là ai? ( Lc 9,19). Có người bảo Chúa Giê-su là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là một ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Trước những dự đoán mơ hồ và hoang man của dân, Chúa Giê-su muốn cho các tông đồ xác định rõ Ngài là ai?. Ngài hỏi lại các ông: " Còn anh em bảo Thầy là ai?". Phê-rô liền thưa: " Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Người được Thiên Chúa sai đến trong thế gian. Chúa Giê-su không phủ nhận điều đó, nhưng Ngài cấm họ nói ra ngay bây giờ. Sở dĩ, vì dân chúng nghĩ và mong muốn Chúa Giê-su giống như là một vị tiên tri hay vị vua đến để giải phóng cho dân tộc thoát khỏi nô lệ. Với cách nhìn đó, chúng ta thấy có một sự khác biệt giữa ý định của Thiên Chúa và ý muốn của con người.

 

Tin mừng nói rõ, vì đã đến lúc Chúa Giê-su phải loan báo cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ và dân chúng biết ý định của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đến thế gian này không chỉ để rao giảng chân lý và mạc khải Nước Trời mà còn là thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha để dẫn đưa con người tới nguồn ơn cứu độ nhờ sự chết và phục sinh của Đức Ki-tô. Hơn nữa, Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa cho nhà Itrael, họ tin rằng sẽ không có ơn cứu độ nếu tử thần không bị đánh bại (1Cor 15,25). Và Chúa Giê-su mang lại chiến thắng khi Ngài tự ý chọn con đường thập giá:" Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy" (Lc 9,22). Thập giá đã trở thành biểu tượng của tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Và Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta cùng tham gia với Ngài. " Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. " (Lc 9,23)

 

Khi nói đến thập giá, thì ai cũng sợ hãi và khó chấp nhận vì thập giá là tội ác của của con người. Thập giá là đau khổ chết chóc và án phạt. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi theo con đường của Chúa. Thánh Giacôbê nói rằng, "Ai yêu mến thế gian thì tự biến mình trở thành kẻ thù của Thiên Chúa". Bởi vì, bất cứ ai là phụ thuộc vào thế gian, thì kẻ ấy là người sùng bái ngẫu tượng và là người không trung thành với tình yêu của Thiên Chúa.   Lạy Chúa Giê-su, Ngài bảo con hãy từ bỏ để đi theo Ngài thì được sự sống đời đời, nhưng con lại muốn có thêm nhiều thứ của thế gian: muốn có nhiều tiền, muốn được thăng chức, tiến thân, muốn được người khác kính trọng hơn là biết từ bỏ, sống khó nghèo, đơn sơ khiêm nhường và vâng phục. Con vẫn biết thế gian là quán trọ nhưng con vẫn dám víu vào cõi vô thường này. Con vẫn nghe Lời Chúa nói: " Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?" Nhưng con không dám sống với giá trị Tin mừng. Tất cả chỉ vì con chưa biết Chúa Giê-su là ai?.

 

Lạy Chúa Giê-su, ngày xưa Ngài đã hỏi các tông đồ: " Các con bảo Thầy là ai? Thánh Phê-rô đã trả lời một cách mạnh mẽ và dứt khoát: " Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống", thì hôm nay xin Chúa cho con biết đáp lại như lời thánh Phê-rô đã tuyên xưng. Vì khi con tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Cứu độ, chính là lúc con sống đức tin, nhờ đó, con giới thiệu Chúa Giê-su cho những người anh chị em con nhận biết Đức Ki-tô là Đấng cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.