Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Tình Cha

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube "Tình Cha"

Phổ từ bài thơ "Trên Đỉnh Yêu Thương" của Lm Nguyễn Tầm Thường"
Ca sĩ: Mai Thảo

 

See video