Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đấng Ngôn Sứ Vĩ Đại

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ĐẤNG  NGÔN  SỨ  VĨ  ĐẠI

  (Chúa Nhật X / C Thường Niên)Đức Kitô Đấng Ngôn Sứ Vĩ Đại
Làm sống lại con bà góa Na-in
Họ ca tụng Chúa Vĩ đại quyền uy
Đã viếng thăm Dân Ngài qua sinh hạ


Chúa Uy quyền !  cảm tạ Ngài vĩ đại
Như La-za-rô sống lại sau bốn ngày
Nhưng nhiều người chưa nhận ra, buồn thay
Thật đáng tiếc cho số phận của họCó khi ta cũng chưa nhận điều đó
Bao tai qua , nạn khỏi ! được qua đi
Ngay việc lìa trần để vào cõi thiêng
Nếu không có bàn tay Chúa can thiệpKhông ơn Chúa làm sao ta nhận biết
Quan yếu cần thiết tin Đức Ki-tô
“Ai tin Ngài có chết , sống lại thôi”
Hãy siêng năng đến với Phép Thánh ThểThiên Chúa Vĩ đại Ngài đã nói thế
“ Ai ăn Thịt và uống Máu của ta
Thì kẻ ấy sẽ sống mãi cơ mà”
Sự sống này mãi trường tồn bất diệtCon lạy Chúa ! mến yêu Ngài tha thiết
Xin ban thêm niềm tin cho chúng con
Nguyện theo  Chúa như  đã hứa với lòng
Chọn cho mình đường Chúa con đường hẹpĐể cùng được với Chúa sống kết hiệp
Và theo Chúa vê Nước Trời Phúc Vinh
Được bên Chúa muôn đời ta Phục sinh
Với Thần Thánh nơi Nước Chúa Bất diệt


                   Cao Trí  Dũng