Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa lập Phép Thánh Thể

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ
 
 
Hạt lúa mì , hạt thóc bị thanh luyện
Để trở thành hạt mì , hạt gạo ngon
Qua chà xát thành hạt trắng thơm tho
Trông ngon lành ngửi thấy mùi gạo mới
 
Chúa Giêsu chọn bánh từ lúa miến
Là biểu tượng cho chính thân châu Ngài
Nhắc nhở ta trân qúi bánh bởi ai
Qua tấm bánh biểu lộ Tình tự hiến
 
Chúa Giêsu Ngài tự nguyện dâng tiến
Tấm bánh là thành quả của mồ hôi
Hy tế dâng nên của ăn nước uống
Cho trần gian cả nhân thế loài người
 
Chiều Tiệc ly trước đêm bị trao nộp
Chúa cầm bánh bẻ ra giao môn sinh
Tại sao không là một đêm thanh bình
Nhưng giửa lúc nguy nan đầy sợ hãi
 
Đây Chúa muốn là hy tế thập giá
Một yếu tố tự hiến với hy sinh
Dấu chỉ chính là cống hiến vì tình
Trong hiến tế máu nước mắt của Chúa
 
Vì Tình yêu trong hiến tế Thập giá
Cho việc cứu độ vì yêu loài người
Chẳng màng gì … chỉ sự sống đời đời
“Ai ăn bánh này không bao giờ chết…”
 
Hôm nay mừng Mình –Máu lòng tha thiết
Tạ ơn Chúa nên lương thực nuôi hồn
Qua Thánh Thể Tình Ngài vẫn hằng luôn
Ước gì con hiệp nhất hiến tế Chúa
 
Xin Mình –Máu Chúa nên trong muôn thủa
Thành của ăn uống bồi dưỡng hồn con
Xin cho con đừng cách mặt xa lòng
Nhưng Thánh Thể ở trong con mãi mãi…
 
Cao Trí Dũng