Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Chúa Ba Ngôi là Mầu nhiệm nền tảng
Quan trọng nhất ở trong Đạo chúng ta
Thiên Chúa Cha- Con và Chúa Thánh Thần
Ba Ngôi Vị , nhưng là Một Thiên Chúa

 

Về Mạc khải Ba Ngôi một bản chất
Và cũng đều là Thiên Chúa Quyền năng
Liên kết thành một…và luôn đồng hành
Nhưng cả Ba có Ngôi vị riêng biệt

 

Và cùng có một đặc điểm thông hiệp
Nên trong Thiên Chúa có hiệp nhất chung
Ba mà Một , Một mà Ba lạ lùng
Luôn giữ được sự duy nhất Thánh thiện

 

Trong gia đình có Ba Ngôi hiện diện
Ta hạnh phúc nhờ có Chúa Ba Ngôi
Nên Cha Mẹ và con cái yêu Lời
Ta yêu nhau Tình liên hệ nội ngoại

 

Vì nhờ Ba Ngôi được Cha thương đoái
Mỗi người chúng ta có một vai trò
Là cha -mẹ -con cái là phận con
Chan hòa yêu thương rất là phong phú

 

Có Ba Ngôi trong ngày Lễ Hôn phối
Nam và Nữ hai người thề yêu nhau
Trọn một đời đến mãi khi bạc đầu
Và hai người thề yêu thương nhau mãi

 

Hứa tôn trọng trong tương lai hiện tại
Noi gương mẫu nên một giữa Ba Ngôi
Tình yêu Cha Mẹ , con cái trong đời
Đều xuất phát từ Tình Ba Ngôi cả

 

Trước giờ kinh , đầu mỗi khi dùng bữa
Ta làm dấu “Nhân Danh Cha –Con –Thánh Thần
Hôm nay Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi đầy Ơn
Cầu xin Ba Ngôi thương giúp ta với !

 

 

Cao Trí Dũng