Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Thể

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

THÁNH THỂ

 

Thánh Thể là Nguồn Sống
Cho mọi người mọi thời
Ăn Thịt, uống Máu Chúa
Sẽ được sống đời đời
 
            Thánh Thể thêm can đảm
            Cho những người nhát gan
            Thánh Thể tăng sức mạnh
            Cho người chịu gian nan
 
Thánh Thể là vũ khí
Để chống lại ba thù
Thánh Thể thêm dũng khí
Khi cần sức vượt qua
 
            Thánh Thể là hạnh phúc
            Cho người gặp đau buồn
            Thánh Thể là linh dược
            Cho người yếu phần hồn
 
Thánh Thể là nước mát
Giải khát lòng khô khan
Thánh Thể là lương thực
No lòng dọc đường trần
 
            Chúa lập Phép Thánh Thể
            Để ở với con luôn
            Xin cảm tạ Đức Chúa
            Không bỏ con cô đơn
 
Xin cho con yêu Chúa
Hết trí và hồn này
Con xin ở bên Chúa
Suốt cả đêm và ngày
 
TRẦM THIÊN THU