Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Lễ Chúa Thánh Linh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
MỪNG  LỄ   CHÚA  THÁNH  LINH 
 
 
 
Chúc tụng Chúa đi ! Nào hồn tôi hỡi
Con lạy Chúa ! là Thiên Chúa con thờ
Ngài thổi vào tôi sinh khí của Người
Thánh Linh Chúa Ngài đổi mới mặt đất 
 
Ngài là Chúa  ! là Chân lý sự Thật
Vinh hiển Chúa ! Tồn tại mãi muôn năm
Cầu Thánh Linh hãy mau đến viếng thăm
Công trình Chúa làm con cái hoan hỷ
 
Đấng Thánh Linh Ngài bảo trợ liên tỷ
Ban KHÔN NGOAN giúp ta yêu say Lời
Nhắc nhở ta thể hiện Lời khắp nơi
Và HIỂU BIẾT Tình Chúa thưong nhân loại 
 
Trong cuộc sống khéo ứng biến LO LIỆU
Nhờ SỨC MẠNH  giúp chiến thắng chước ma
Ơn THÔNG MINH giúp ứng xử tốt là
Sống ĐẠO HẠNH yêu phụng thờ Thiên Chúa 
 
Với Tin yêu KÍNH SỢ Chúa tuyệt qúa
Thánh Thần Chúa Đấng chan hòa yêu thương
Ngài sáng soi hồn ta nên khiêm nhường
Nhờ Thánh Linh ! Ngài linh ứng bảo trợ 
 
Từ ngày Thánh Thần đến đổi mới mọi sự
Giáo Hội Chúa được thiết lập từ đây
Luồng gió mạnh được tăng cường mỗi ngày
Thánh Thần đến đổi mới hết mọi sự 
 
Bộ mặt trái đất không ngừng sứ vụ
Hoạt động biến đổi cuộc sống từng người
Hành trình Rao giảng Lời Ngài khắp nơi
Từ không biết các Tông Đồ biết cả 
 
Các Ông từ  sợ sệt đến nhát đảm
Suốt ngày chỉ cửa đóng với then cài
                                   Nay tung cửa  đi giảng rao khắp nơi
                                   Với con tim hăng say vì Sứ mệnh
 
                                   Lạy Thánh Thần ! Niềm vui và hy vọng
                                   Mở  hồn con mừng Ơn xuống Thánh Linh
                                   Trong cuộc sống niềm tin của đời mình
Để yêu thương và luôn cần Đổi Mới
 
 
               Cao Trí Dũng