Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu lên Trời

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
 
 
Chúa Lên Trời ! Từ nay Ngài vắng mặt
Nhưng Ngài vẫn hiện diện khắp mọi nơi
Không gian thời gian không hạn chế Người
Sự kiện Lên Trời đánh dấu giai đoạn mới
Anh em không cần biết thời giờ , hạn đợi
Vì Chúa Cha Ngài sắp đặt hết rồi
Anh em sẽ nhận Thánh Thần tới nơi
Ngài sẽ hiện xuống phù trợ xứng đáng
Nhân Danh Thầy các con đi Rao giảng
Bắt đầu từ miền Giê-ru-sa-lem
Khắp các miền Samaria-Giuđê
Và cho đến mãi tận cùng Trái đất
Lịch sử Cứu độ không dừng lại đó
Bấy giờ anh em là những chứng nhân
Giảng rao đây đó khắp hết gian trần
Lời Thầy vang vọng sẽ cứu rỗi họ
Anh em kêu gọi người ta sám hối
Để được tha tội trở thành chứng nhân
Muốn nên khôn ngoan quyết tâm ân cần
Xin cho đôi mắt tâm hồn hăng hái
Như Đức Kitô cõi chết sông lại
Ngài Lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha
Đường khổ giá chính Ngài đã vượt qua
Mới đến Vinh Quang trên mọi Quyền lực
Có được hiện tại tương lai Quyền tước
Để hành động các con hãy ra đi
Cha Lên Trời về cùng Đức Chúa Cha
Nhưng vần ở lại trong Phép Thánh Thể
Ba Ngôi Thiên Chúa không gian bất kể
Và thời gian không giới hạn khi nào
Đó là điều Đức Giêsu ước ao
Muốn ở mãi với ta đến tận thế …
 
 
Cao Trí Dũng