Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo hội nhiệm mầu yêu thương

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

GIÁO  HỘI  NHIỆM  MẦU  YÊU  THƯƠNG

 
Chúa Sống lại ,quan tâm tới Giáo Hội
Để tiếp tục việc Cứu độ của Người
Qua hình ảnh một Giáo Hội khắp nơi
Mà Chúa Giêsu mong muốn thiết lập
 
Yêu thương là hình ảnh Ngài đề cập
Một Hội Thánh lấy Yêu Thương làm đầu
Người đứng đầu không ngồi ra lệnh đâu
Nhưng là phải luôn ân cần chăm sóc
 
Là con cái Chúa , bất phân Dân tộc
Mọi người tất cả như con một Cha
Họ con cháu ở chung nhau một nhà
Ngài là Thiên Chúa ! Cha chung của họ
 
Khi tuyển Phêrô,Ngài trịnh trọng hỏi
Đến ba lần : “ Phêrô con mến Thầy không ”
Yêu anh chị em , Mến Chúa trong lòng
Vì yêu thương , nền tảng của Hội Thánh
 
Nếu còn yêu mến , Giáo hội vững mạnh
Khi Tình yêu vắng , Giáo hội nổi trôi
Trở nên suy yếu …đổ vỡ chắc rồi
Không yêu mến ! Giáo Hội sẽ đổ vỡ
 
Một Giáo Hội , như con thuyền ngư phủ
Là Giáo Hội ,việc Truyền giáo vươn lên
“Hãy theo Thầy , Thầy đào tạo anh em”
Thành ngư phủ lưới cá Linh hồn đấy
 
 
 
 
 
 Phải ra đi , lên đường như ta thấy
Chúa thổi hơi vào , truyền Môn đệ mình
Hãy ra đi giảng rao Đấng Cứu tinh
Đó Sứ mệnh Thầy giao cho Giáo Hội
 
Một Giáo Hội hoạt động có hiệu qủa
Là biết nghe… Lời của Chúa bảo ban
Nhờ nghe Lời !  bắt mẻ cá  đầy tràn
Giờ không hữu hình , nhưng Chúa hiện hữu
 
Thầy sẽ ở cùng cho đến tận thế
Một mầu nhiệm ! vì bên ngoài vô hình
Nhưng bên trong hiện diện Đấng Cứu Tinh
Giáo hội Vững mạnh vì Chúa ở với
 
Con lạy Chúa ! Như ý Cha mong đợi
Nguyện Mến Chúa ! và yêu thương mọi người
Để Danh Chúa  vọng vang ở mọi nơi
Và Nước Chúa mở rộng khắp thế giới
 
Yêu Giáo Hội … đích thân Chúa mời gọi
Hết mọi người hãy yêu thương lẫn nhau
Biết cho đi ! Vui chia sẻ ,nhiệm mầu !
Và tất cả Ngài ước mong nên một
 
Như Cha và Thầy ,Thánh linh là một
Dù Ba Ngôi nhưng một Chúa mà thôi
Sự Duy nhất mãi từ muôn muôn đời
Tình Yêu thương nền tảng của Hội Thánh
 
Vì Yêu Thương Con Chúa đã chịu chết
Để cho con cũng được sống muôn đời
Về cỏi Trời hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi
Để nhân loại thể hiện Yêu -Thương -mến       
         
 
                   Cao Trí Dũng