Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Lắng Nghe Tiếng Chúa

 

"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi"

 

 

Sống trong một thế giới có quá nhiều tiếng ồn và náo động thì khả năng lắng nghe người khác càng trở nên khó khăn hơn trong mối tương quan giữa cá nhân với gia đình, cộng đoàn và xã hội. Lời Chúa hôm nay lại nhấn mạnh đến việc " lắng nghe".

Chúa Giêsu nói: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi".

 

Theo Kinh Thánh, chúng ta biết người Do thái là dân du mục. Cuộc đời của họ được gắn liền với đoàn chiên và đồng cỏ. Hình ảnh đàn chiên và chủ chiên luôn là mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhau và không thể tách rời. Đàn chiên đó nghe được tiếng nói của chủ chăn, để chúng có thể tập họp lại,  đi đúng hướng và tránh được những thú dữ có thể ăn thịt. Chúa Giê-su dùng hình ảnh chủ chăn và đàn chiên để nói lên mối liên hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Như cành nho được gắn liền với cây nho. Ngài nói: "Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng bị diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi." Lời xác quyết của Chúa Giê-su biểu hiện sức mạnh, bảo đảm và chắc chắn, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi.Tình yêu và sức mạnh đó đã chứng minh bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Và hôm nay, Chúa Giê-su muốn chúng ta lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Ngài.

 

Bởi lẽ, khi ta lắng nghe Lời Chúa là lúc ta biểu hiện hành động tình yêu và quan tâm của chúng ta đối với Chúa và tha nhân. Như lời các ngôn sứ đã kêu lên rằng: " Hãy lắng nghe, hỡi Israel!" Vì khi ta nghe là lúc ta sống. Sống với giá trị Tin mừng là đón nhận lời dạy bảo của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: " Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời của Đức Kitô". Thật ra, chúng ta đã nghe Lời Chúa rất nhiều, nhưng Lời Chúa vẫn chưa đâm sâu và bám chặt nơi cõi lòng của chúng ta, nên ta dễ bị sa ngã và mất lòng tin và tín thác vào sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày trong từng biến cố của cuộc sống nơi bản thân và qua tha nhân. Như lời Ông Carl Rogers có viết: " Khi lắng nghe người khác là lúc chính mình nhận được những món quà vô giá, vì đời mình sẽ được phong phú hơn và tầm mắt mình sẽ được mở rộng hơn với cái nhìn hạn hẹp và nhỏ bé của mình trong một thế giới rộng lớn".

Vì vậy, khi ta lắng nghe và đón nhận Lời Chúa là lúc ta hiểu được giá trị của cuộc sống, và là lúc ta sống trong nguồn suối yêu thương của Thiên Chúa. Người biết lắng nghe là người biết tôn trọng những giá trị của người nói.

 

Tuy nhiên, với cuộc sống có quá nhiều thứ chọn lựa và tính toán thì việc nghe và đi theo tiếng Chúa càng trở nên khó khăn. Cho nên, Giáo hội vẫn có những con chiên lạc đã và đang bỏ đàn đi hoang, vì chúng không nghe được tiếng của Chúa, vì không thể từ bỏ những lời mời gọi hấp dẫn và quyến rũ của thế gian, nên họ tự tách mình ra khỏi đàn chiên. Họ muốn nói hơn là lắng nghe. Hệ tại ấy đã xẩy ra thời xây tháp Babel. Khi mỗi người nói nhiều thứ tiếng, chẳng ai hiểu ai, họ chia rẽ lẫn nhau chỉ vì tính kiêu ngạo muốn đòi cao tới trời.

 

Người công giáo chân chính là người cần có đôi tai nhạy bén và biết lắng nghe một cách khôn ngoan. Lắng nghe để thông hiểu, để cảm thông và để hiệp thông với nhau. Thiên Chúa dựng nên con người có đôi tai, hai mắt, cái miệng là để nghe nhiều, nói ít và nhìn cho kỹ, đó là người khôn ngoan, có đôi tai thông và đôi mắt sáng. Vì khi ta lắng nghe là lúc chúng ta đã nhìn nhận được giá trị của cuộc sống. Lắng nghe không chỉ là thái độ tôn trọng giá trị giá của tha nhân mà còn là biết trân trọng chính bản thân mình.

 

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Mục tử tốt lành. Xin Ngài hướng dẫn và thánh hóa chúng con thành những con chiên tốt lành của Chúa, biết lắng và sống theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và hướng dẫn Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục và tu sỹ của chúng con, xin Chúa ban cho các ngài được ơn khôn ngoan, thánh thiện và tài đức để hướng dẫn đoàn chiên Chúa sống yêu thương và phục vụ lẫn nhau.