Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cứ yêu đi rồi hành động

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CỨ   YÊU   ĐI   RỒI   HÀNH   ĐỘNG


Không Tình Yêu nào bằng Tình yêu thí mạng
Bạn có thí mạng chết thay người yêu
Chỉ có Chúa yêu thương ta thật nhiều
Ngài yêu ta đến hy sinh chịu chết
Chết vì người yêu nghe thật thắm thiết
Minh định ấy thể hiện qua hiện tình
Chúa đã chết vì đóng đinh …hy sinh
Cùng vì yêu Ngài chết thay thiên hạ
Sinh xuống xác phàm chịu chết nhuc nhả
Chết treo khổ giá tay chân đóng đinh
Cách chết này được coi là cực hình
Nặng nề nhất của bối cảnh thời ấy
Chúa chết thảm thiết như ta đã thấy
Cứ mỗi lần nhìn Thánh giá nhiệm mầu
Lòng ta cảm nhận thổn thức sầu đau
Con tim ta cảm thương dâng đau đớn
Tình Chúa thương qúa ư là cao lớn
Biết làm gì để con tạ Ơn Ngài
Đường khổ giá bị đòn vọt vì ai
Thật đúng rồi chính con là tội phạm
Tình Chúa yêu thật cao vời khôn sánh
Biết lấy gì để so sánh được đâu
Tình Ngài yêu nhân loại thật nhiệm mầu
Chỉ còn cách hối tội để đền tạ
Con lạy Chúa bản thân con hèn hạ
Hình ảnh Cha già đợi đứa con hoang
Tim con héo tàn trở về khóc than
Tạ tội Cha ! không đáng con Cha nữa..!
Nhưng tâm tình con giờ Cha thấu rỏ
Con hối tội con than khóc trong hồn
Con xin thưa với Chúa như Phêrô
Thầy biết rỏ “ con yêu mến Thầy lắm”


Cao Trí Dũng