Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư xin giúp đỡ học sinh nghèo Đông Hưng, Kiên Giang

Phụ trách : 
Thư xin giúp đỡ học sinh nghèo Đông Hưng, Kiên Giang
Địa chỉ: 

Giáo Xứ Đông Hưng

Ấp 10, Đông Hưng, An Minh

Kiên Giang, Việt Nam

ĐT: 84-0773-884-145

E-mail: 
gscvl [at] yahoo [dot] com

Thư xin giúp đỡ học sinh nghèo Đông Hưng, Kiên Giang

 

 

 

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác